Νομοlawγία

Γράφει η δικηγόρος Αναστασία Μήλιου* Τα δικαστήρια αναγνωρίζοντας το παράνομο και κατάφωρα αντισυνταγματικό τρόπο που το ΙΚΑ χειρίζεται τις οφειλές των ασφαλισμένων του προς αυτό, παρακάμπτοντας την νόμιμη διαδικασία, η οποία επιβάλει να εξετάζεται πρώτα επί της ουσίας η παράβαση και η επιβολή οποιουδήποτε προστίμου και...

Για την παραβίαση του άρθρου 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) περί της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης και θρησκείας καταδίκασε για ακόμη μια φορά την Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ). Η υπόθεση αφορά την απόφαση «Παπαβασιλάκης κατά Ελλάδος», που εξέδωσε...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δεύτερο τμήμα) της 2ας Ιουνίου 2016 (*) «Προδικαστική παραπομπή — Ιθαγένεια της Ένωσης — Άρθρο 21 ΣΛΕΕ — Ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής εντός των κρατών μελών — Νόμος κράτους μέλους περί καταργήσεως των προνομίων και απαγορεύσεως απονομής νέων τίτλων ευγενείας — Επώνυμο ενηλίκου, υπηκόου του εν...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 24ης Μαΐου 2016 (*) «Προδικαστική παραπομπή — Άρθρο 267 ΣΛΕΕ — Αρμοδιότητα του Δικαστηρίου — Ζήτημα κατά πόσον το αιτούν όργανο αποτελεί δικαστήριο — Δημόσια σύμβαση στον τομέα των σιδηροδρομικών υποδομών — Διαδικασία με διαπραγμάτευση — Οδηγία 2004/17/ΕΚ — Άρθρο 10 — Άρθρο 51, παράγραφος 3...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (έκτο τμήμα) της 16ης Απριλίου 2015 (*) «Αίτηση αναιρέσεως — Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών — Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών — Κριτήρια αναθέσεως — Διαφάνεια — Αντικειμενική αξιολόγηση — Αίτημα αποζημιώσεως» Στην υπόθεση C‑173/14 P, με αντικείμενο αίτηση αναιρέσεως δυνάμει του άρθρου 56 του Οργανισμού του Δικαστηρίου της...

Γράφει η δικηγόρος Αθηνών Αναστασία Μήλιου*   Νέα απόφαση αυτήν την φορά από το Ειρηνοδικείο Αγρινίου, έρχεται να απαλλάξει πλήρως οφειλέτη-δανειολήπτη από χρέη του που δεν ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ, με βάση το αρθρο 5Α του ν.3869/2010. Η απόφαση αυτή, έρχεται σε μια χρονική στιγμή, που οι...

ΑΠ 820/2015 Πρόεδρος : Βασιλική Θάνου Χριστοφίλου Εισηγητής  : Γεώργιος Σακκάς Μέλη :  Χαράλαμπος Καλαματιανός -  Ειρήνη Καλού –  Σοφία Ντάντου Δικηγόροι : Δημήτριος Γίτσας - Δημήτριος Γιώτσας     Κείμενο απόφασης ΑΠ 820/2015   ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ   Κατά το άρθρο 152 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ., αν κάποιος διάδικος δεν μπόρεσε να τηρήσει...

Γράφει η δικηγόρος Αθηνών Αναστασία Μήλιου   Όσοι έχουν επιχειρήσεις ή εταιρείες όπου απασχολούν προσωπικό, γνωρίζουν ότι από το 2013 δημοσιεύτηκε νέα απόφαση του Υπουργού Εργασίας που προβλέπει πολύ υψηλά πρόστιμα, σχετικά με συγκεκριμένες παραβάσεις εργοδοτών, σε μια απόπειρα να καταπολεμηθεί η μαύρη εργασία. Η υπουργική απόφαση αφορά...

Μποναμά επιφύλαξε το Συμβούλιο της Επικρατείας δημοσιεύοντας την τελευταία μέρα του χρόνου σειρά αποφάσεων που αφορούν στο πολυσυζητημένο θεσμό του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης τον οποίο εκπροσωπεί  από το 2004 ο κ. Λέανδρος Ρακιντζής τ. Αρεοπαγίτης. Η θητεία του έχει λήξει από το έτος 2009...