ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Tag

  Περιεχόμενα Εισαγωγή. 9 ΝΟΜΟΣ 2017 της 20.2/27.2.92. 10 Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των ζώων συντροφιάς. (Α 31). 10 ΠΡΟΟΙΜΙΟ.. 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.. 11 'Αρθρο 1. 11 Ορισμοί 11 'Αρθρο 2. 12 Πεδίο εφαρμογής και εφαρμογή. 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ.. 12 ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ.. 12 'Αρθρο 3. 13 Βασικές αρχές...

Άδειες τηλεοπτικών καναλιών NOMOΣ 4367/2016 – ΦΕΚ A 19 – 15.02.2016 Kύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνές οδικές επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές και άλλες διατάξεις. Άρθρο τρίτο Μετά τη διάταξη του άρθρου 2 του Ν. 4339/2015...

Loading new posts...
No more posts