www.sakkoulas-online.gr

www.sakkoulas-online.gr

www.sakkoulas-online.gr

Η προσπάθεια, όπως πληροφορήθηκα, για τη δημιουργία του Σάκκουλας on- line ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2014. Η ιδέα υπήρχε από παλιά και ήταν η δημιουργία μίας υπηρεσίας που να καλύπτει σφαιρικά τις ανάγκες επιστημονικής ενημέρωσης του νομικού κόσμου της χώρας μέσω μιας ψηφιακής πλατφόρμας με δυναμικά χαρακτηριστικά, τόσο εξ επόψεως περιεχομένου όσο και λειτουργιών. O εκδοτικός οίκος Παναγιώτη Σάκκουλα ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία παίρνοντας ένα σοβαρό ρίσκο καθώς πέρασε σε κάτι ολωσδιόλου νέο σε σχέση με την παλαιά του δραστηριότητα.Λίγο καιρό πριν πήρα από τον Παναγιώτη Σάκκουλα μία ενημέρωση για μία συνδρομητική πλατφόρμα νομικού περιεχομένου. Μου είχε μιλήσει ο Παναγιώτης ο Σάκκουλας είναι η αλήθεια στο παρελθόν και υπέθετα ότι κάτι ετοίμαζε. Δεν ήξερα όμως τι ήταν αυτό. Πήρα την πλατφρόρμα δοκιμαστικά. Την ερωτεύτηκα. Τηλεφώνησα στον Γιάννη τον Παπαγρηγοράκη να δώσω συγχαρητήρια και να μάθω λίγα περισσότερα πράγματα.

Ηυπηρεσία θα στόχευε αφενός, από πλευράς περιεχομένου, να συνδυάσει τη νομική θεωρία, τα πορίσματα της νομολογίας, τα νομοθετικά κείμενα και τη δικηγορική πρακτική και αφετέρου να εκμεταλλευτεί τεχνολογίες αιχμής στη σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων και βάσεων δεδομένων ώστε να εξασφαλίζει την αποτελεσματική ανάκτηση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών από τον χρήστη, την ιεράρχησή τους και την τυπική και ουσιαστική διασύνδεση αυτών.

Έτσι, η μηχανή αναζήτησης της νέας υπηρεσίας εμπεριέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να ιεραρχεί και να συσχετίζει κείμενα με παρόμοια δομικά χαρακτηριστικά και στενή σχετικότητα. Φυσικά εδώ παρεμβαίνει και ο εκδότης ώστε να «εκπαιδεύει» τη μηχανή.

Ο συσχετισμός όλων των οντοτήτων που βρίσκονται καταχωρημένες στο σύστημα επιτυγχάνεται με την εφαρμογή ενός πολύπλοκου αλγόριθμου και δίνει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε κάθε σχετική πληροφορία προκύπτει από την ανάγνωση ενός κειμένου. Μπορούμε έτσι να πλοηγηθούμε από ένα απόσπασμα βιβλίου σε μία δικαστική απόφαση, από μία νομοθετική διάταξη στη σχετική βιβλιογραφία κ.ο.κ. με το πάτημα ενός κλικ.

Ταυτόχρονα, μεγάλη επένδυση έχει γίνει και σε πιο «παραδοσιακές» μεθόδους χαρακτηρισμού και ανεύρεσης νομικού περιεχομένου. Κατ’ αρχήν δημιουργήθηκε ένα ευρετήριο 66.000 και πλέον λημμάτων, ιεραρχημένο σε τρεις βαθμίδες, το οποίο εμπλουτίζεται διαρκώς για να καλύψει όλο το εύρος των νομικών όρων. Κάθε πληροφορία (απόσπασμα βιβλίου, νομική μελέτη, απόφαση δικαστηρίου κ.λπ.) γίνεται προσπάθεια να αντιστοιχίζεται σε αυτό. Το κάθετο εύρος του μας δίνει τη δυνατότητα να φτάσουμε σε πολύ στοχευμένα αποτελέσματα  (και αυτό θα φαίνεται όσο θα αυξάνεται ο όγκος των δεδομένων που θα περιέχονται στη βάση). Το ίδιο ισχύει και για τις νομοθετικές διατάξεις, δηλ. κάθε πληροφορία αντιστοιχίζεται στα άρθρα των νομοθετημάτων στα οποία αφορά. Η διαδικασία δεν γίνεται αυτόματα, αλλά από ειδικούς. Έτσι εξασφαλίζεται, για παράδειγμα, ότι οι πληροφορίες που επιστρέφονται σε σχέση με μία διάταξη του ΚΠολΔ έχουν όντως σχέση με την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης και δεν περιέχεται η τελευταία ως απλή αναφορά στο κείμενο.

Φυσικά ένα από τα δυνατότερα πλεονέκτημα του www.sakkoulas-online.gr είναι η ποιότητα της πρωτογενούς πληροφορίας που περιέχει, ειδικά σε σχέση με τη βιβλιογραφία. Ο συσχετισμός των βιβλίων με τη νομολογία και τη νομοθεσία επιτρέπει στον κάθε νομικό να εκμεταλλεύεται όχι μόνο τη δική του δεινότητα στην αναζήτηση νομικής πληροφορίας αλλά να έχει στη διάθεσή του τη συσσωρευμένη εμπειρία και την εργασία που έχουν επιτελέσει οι κατ’ εξοχήν ειδικοί σε κάθε νομικό ζήτημα που τον απασχολεί.

Τη βάση επιμελείται δωδεκαμελές νομικό τμήμα, στελεχωμένο από δικηγόρους με μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους στον τομέα ειδίκευσής τους. Η ανάλυση έχει γίνει από τον Ιωάννη Παπαγρηγοράκη, Διευθυντή Ανάπτυξης των Εκδόσεων Σάκκουλα ΑΕ. Το Ιδιωτικό Δίκαιο τελεί υπό την επιστημονική διεύθυνση του Καθ. κ. Κωνσταντίνου Καλαβρού και το Δημόσιο υπό την επιστημονική διεύθυνση του Καθ. κ. Χαράλαμπου Ανθόπουλου.

Από μέρους μου έχω να προσθέσω ότι η πλατφόρμα είναι εξαιρετικά λειτουργική και εύχρηστη, υπόσχεται δε μια αλλαγή των όσων γνωρίζαμε ως τώρα και του τρόπου δουλειάς μας.

Πρέπει στα τόσα καλά να παρατηρήσω ότι η πλατφόρμα υστερεί ακόμη ως προς τη νομοθεσία και υπάρχουν πολλά που πρέπει να προστεθούν. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει συντομότατα όμως. Άλλωστε είναι το ευκολότερο μέρος της υπόθεσης. Ως προς τα περιοδικά πάλι θα ευχόμουν ολόψυχα να υπήρχε αποδελτίωση των περιοδικών άλλων εκδοτών. Αλλά αυτά είναι ψιλά γράμματα.

Οι έλληνες εκδότες έχουν προσπαθήσει να περάσουν εδώ και καιρό στην κατασκευή κάποιας πλατφόρμας τέτοιου είδους. Η Νομική Βιβλιοθήκη παντρεύτηκε τη ΝΟΜΟΣ όπως ξέρουμε όλοι, όχι με ιδιαίτερη επιτυχία προς το παρόν καθώς ακόμη και η πεπαλαιωμένη ΝΟΜΟΣ έγινε περισσότερο κουραστική και δύσχρηστη με τις αναφορές στις εκδόσεις της Νομικής Βιβλιοθήκης. Πιστεύω ότι και αυτό γρήγορα θα αλλάξει όμως.

Περνάμε σε μια άλλη εποχή λοιπόν και όσοι γνωρίσαμε και την παλαιότερη δεν μπορούμε παρά να είμαστε ενθουσιασμένοι.

Συγχαίρω ολόψυχα τον Παναγιώτη Σάκκουλα, το Γιάννη Παπαγρηγοράκη, τους επιστημονικούς υπεύθυνους Μπάμπη Ανθόπουλο και Κωσταντίνο Καλαβρό και όλη την επιστημονική ομάδα από καρδιάς. Το αγοράσαμε ήδη και το συνιστούμε ανεπιφύλακτα.