ΔΕΗ Tag

Δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο η πολυαναμενόμενη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την υπόθεση ΔΕΗ κατά Αλουμίνιον. Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε ότι η παράταση της διάρκειας ισχύος μιας υφιστάμενης κρατικής ενισχύσεως θεωρείται τροποποίηση της ενισχύσεως αυτής, ακόμη και όταν η τροποποίηση αυτή επέρχεται με...

Την απόρριψη των προσφυγών της ΔΕΗ κατά των αποφάσεων της Κομισιόν για παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού στις αγορές λιγνίτη και ηλεκτρικής ενέργειας, αποφάσισε σήμερα το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΔΕΕ). Ειδικότερα, το ΓΔΕΕ απέρριψε όλους τους λόγους που προέβαλε η ΔΕΗ για την ακύρωση των...

Loading new posts...
No more posts