ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΌΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Tag

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΞΙΝΟΣ* Ο δικηγόρος ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19.04.2016 Σε μια δημοκρατική κοινωνία ο δικηγόρος επιτελεί ύψιστο λειτούργημα, το οποίο συνδέεται με την ανακάλυψη της αλήθειας και με την ορθή εφαρμογή των κανόνων δικαίου. Συλλειτουργός της Δικαιοσύνης, υπερασπιστής του δικαίου, των ατομικών ελευθεριών και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών, ασκεί ένα λειτούργημα συνείδησης....

Loading new posts...
No more posts