ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Tag

http://dikastis.blogspot.gr/2012/10/blog-post_3023.html ΚΑΣΙΜΗΣ Γεώργιος Πρωτοδίκης Κορίνθου Η έννοια του "Συλλειτουργού της δικαιοσύνης", αναφερομένη στους ασκούντες την δικηγορία, χρησιμοποιήθηκε κατά την δεκαετία του 1980 από την νομολογία του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εδρεύει στο Στρασβούργο (ΕΔΔΑ) και εκδικάζει υποθέσεις που άπτονται της Ευρωπαϊκής Συνθήκης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου...

Loading new posts...
No more posts