ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Tag

www.sakkoulas-online.gr Η προσπάθεια, όπως πληροφορήθηκα, για τη δημιουργία του Σάκκουλας on- line ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2014. Η ιδέα υπήρχε από παλιά και ήταν η δημιουργία μίας υπηρεσίας που να καλύπτει σφαιρικά τις ανάγκες επιστημονικής ενημέρωσης του νομικού κόσμου της χώρας μέσω μιας ψηφιακής πλατφόρμας με...

Loading new posts...
No more posts