ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Tag

Βασιλικής Κάρμου Οι πρότυπες συμβάσεις FIDIC είναι οι πλέον γνωστές και έγκυρες πρότυπες συμβάσεις κατασκευής που επηρέασαν και επηρεάζουν τη σύνταξη κατασκευαστικών συμβάσεων διεθνώς και ανεξαρτήτως εφαρμοστέου δικαίου. Η FIDIC έχει έδρα την Γενεύη της Ελβετίας και είναι ο φορέας εκπροσώπησης των της διεθνούς κοινότητας των συμβούλων...

Loading new posts...
No more posts