ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Tag

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4380/2016 για την «Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών − μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και άλλες διατάξεις». Με το άρθρο δεύτερο του εν λόγω Νόμου, δίνεται αναστολή στην εφαρμογή των...

Loading new posts...
No more posts