ΕΥΡΩΠΗ. ΜΑΡΙΟ ΜΟΝΤΙ Tag

Δύο πρόσωπα στο ίδιο διάστημα έκρουσαν τον κώδωνα για το πιθανό τέλος της Ενωσης που ονομάσαμε εν τέλει Ευρωπαϊκή. Μετά από διάφορα ονόματα η Ενωση αυτή κρατών, αξιών και πολιτών φαίνεται να βαδίζει προς το τέλος με τρόπο δραματικό και αργό καταστρέφοντας όσους οραματίσθηκαν καρπούς...

Loading new posts...
No more posts