ΔΙΑΦΘΟΡΑ Tag

Η καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης στο κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων ζούσε ακόμη όταν γραφόταν αυτό το βιβλίο μέρος του οποίου προσφέρουμε στο παρόν αφιέρωμα. Η θεματολογία είναι εξαιρετικά επίκαιρη με τις νέες οδηγίες που αφιερώνουν ειδικά άρθρα στη σύγκρουση συμφερόντων. ήταν μια υπέροχη...

Ο τομέας των δημοσίων συμβάσεων είναι ιδιαίτερα ευεπίφορος για την άνθιση της διαφθοράς και της απάτης λόγω των οικονομικών συμφερόντων που εμπλέκονται γύρω από αυτόν, όπως επισημαίνουν σημαντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ)[1]. Ο ρόλος των ΜΚΟ[2] σε σχέση με την ανάγκη πάταξης της διαφθοράς με...

Loading new posts...
No more posts