ΔΑΝΕΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Tag

Και ενώ οι νέες οδηγίες των δημοσίων συμβάσεων έχουν άμεση ισχύ, ενώ υπάρχει ένας νόμος στο ντουλάπι και ένας νόμος υπό διαβούλευση η ΕΑΔΗΣΥ εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες για την προηγούμενη οδηγία που πλέον εκοιμήθη εν ειρήνη. Ενας δικηγόρος θα πρέπει να έχει πολλή αντοχή για...

Loading new posts...
No more posts