ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ Tag

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΚ C‑213/07 (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 16ης Δεκεμβρίου 2008. Michaniki AE κατά Ethniko Symvoulio Radiotileorasis και Ypourgos Epikrateias. Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Symvoulio tis Epikrateias-Ελλάς. Με αντικείμενο αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 234 ΕΚ, που υπέβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας (Ελλάδα) με...

Ποιά άλλη δίκη θα μπορούσε τάχα να εκφράσει καλύτερα το καθεστώς των δημόσιων συμβάσεων στη χώρα παρά αυτή του Βασικού Μετόχου? μια υπόθεση που θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο πολλών μελετών και διατριβών με πλούσια νομολογία και νομοθετικές και συνταγματικές ρυθμίσεις, με πολιτικό πάθος και...

Loading new posts...
No more posts