ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Tag

Δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο η πολυαναμενόμενη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την υπόθεση ΔΕΗ κατά Αλουμίνιον. Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε ότι η παράταση της διάρκειας ισχύος μιας υφιστάμενης κρατικής ενισχύσεως θεωρείται τροποποίηση της ενισχύσεως αυτής, ακόμη και όταν η τροποποίηση αυτή επέρχεται με...

Loading new posts...
No more posts