looking like a lawyer

looking like a lawyer

για να μοιάζεις με δικηγόρο! ένα ενδιαφέρον blog για την δικηγορική εμφάνιση που θα φαινόταν χρήσιμο σε πολλούς από εμάς.
Ισως όχι ότι ανατρεπτικότερο αλλά ενδιαφέρον και ουσιαστικό για τον κονφορμιστικό μας τρόπο ζωής που οφείλουμε ενίοτε να αμφισβητούμε χωρίς την απαραίτητη συναφή γελοιοποίηση.
οδηγός για προσωπικότητες όμως δεν υπάρχει!
και το Lawyerist ενημερώνει.