Ταπραντζής μια παραίτηση με νόημα

Ταπραντζής μια παραίτηση με νόημα

Ανακοινώθηκε σήμερα η παραίτηση του κ. Ταπραντζή από το ΤΑΙΠΕΔ.
Είναι γνωστό ότι έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση του ΕΛΛΗΝΙΚΟ σε σχέση με το οποίο το Ελεγκτικό Συνέδριο ήδη αποφάνθηκε σχετικά.
ο Ζ΄Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΣ), με την υπ΄αριθμ. 197/2014 πράξη του, έκρινε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης πώλησης του 100% των μετοχών της «Ελληνικό ΑΕ» από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), λόγω παράβασης των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού.

Αναλυτικότερα, το ΕΣ πραγματοποίησε προέλεγχο του σχεδίου της σύμβασης και της διαδικασίας ανάδειξης πλειοδότη για την πώληση του 100% των μετοχών της «Ελληνικό ΑΕ» από το ΤΑΙΠΕΔ.

Στη συνέχεια το Κλιμάκιο του ΕΣ, με πρόεδρο τη σύμβουλο Αγγελική Μαυρουδή και εισηγητή τον πάρεδρο Αθανάσιο Καρακόιδα, στην πράξη που εξέδωσαν αναφέρουν, ότι κατά παράβαση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού, οι όροι των άρθρων 6.1 και 6.2 και του παραρτήματος Α΄ της πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία πώλησης, περιόρισαν τη συμμετοχή στη διαδικασία, μόνο σε οικονομικούς φορείς που διαθέτουν νομική προσωπικότητα και σε ενώσεις ή κοινοπραξίες τους.

Με τον τρόπο αυτό, συνεχίζει το ΕΣ, απαγόρευσαν και παρεμπόδισαν πλήρως τη συμμετοχή σε οικονομικούς φορείς που δεν διαθέτουν νομική προσωπικότητα, όπως είναι τα φυσικά πρόσωπα, κλπ, είτε αυτοτελώς, είτε σε ένωση ή κοινοπραξία μεταξύ τους ή ακόμη σε ένωση και με νομικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με τους δικαστές, ο αποκλεισμός αυτός έγινε, «χωρίς να προκύπτει καμία επίκληση ή συνδρομή συγκεκριμένου λόγου δημοσίας τάξης ή δημοσίας ασφαλείας ή δημόσιας υγείας ή άλλου επιτακτικού λόγου δημοσίου συμφέροντος που να δικαιολογεί έναν τέτοιας ένστασης περιορισμό», προσθέτει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Παράλληλα, αναφέρει το ΕΣ, τις ίδιες αρχές (διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και ανταγωνισμού) παραβιάζουν οι όροι 2.3, 2.4 και 2.5 της πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία, καθώς στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού τροποποιήθηκαν οι επίμαχοι δύο όροι ουσιωδώς εκ των υστέρων και σε τέτοιο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, που δεν ήταν δυνατή η υποβολή νέων προσφορών από μη προεπιλεγέντες ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Σημειώνουν, επίσης, οι δικαστές, ότι σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, δεν επιτρέπεται να τροποποιούνται ουσιωδώς οι όροι της σύμβασης που περιλαμβάνονται στη δημοσιευμένη πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση, χωρίς ειδική πρόβλεψη που να αναφέρει το ενδεχόμενο τροποποίησης της σύμβασης.

Ακόμη, κατά πλειοψηφικά κρίθηκε, ότι νόμιμα δεν έγινε η αποτίμηση των μετοχών της «Ελληνικό ΑΕ» και των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των ακινήτων που πρόκειται να μεταβιβαστούν πριν από την έναρξη της ελεγχόμενης από το Ελεγκτικό Συνέδριο διαδικασίας για την αξιοποίησή τους, καθώς αυτό επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του ΤΑΙΠΕΔ σε ποιο ακριβές χρονικό σημείο θα γίνει.

Όμως, η κ. Μαυρουδή, εξέφρασε αντίθετη άποψη στο θέμα της αποτίμησης, τονίζοντας ότι η αποτίμηση του προς αξιοποίηση ακίνητου έπρεπε να διενεργηθεί πριν την έναρξη της ελεγχόμενης από το Ελεγκτικό Συνέδριο διαδικασίας.

Επιπρόσθετα, η κ. Μαυρουδή αναφέρει, ότι δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένες οι αποφάσεις του συμβουλίου εμπειρογνωμόνων και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ για τη «διασφάλιση του Δημοσίου συμφέροντος και την εφαρμογή της χρηστής δημοσιονομικής διοικήσεως, καθώς και ως προς το αν η ελεγχόμενη από το Ελεγκτικό Συνέδριο συναλλαγή είναι επωφελής και συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο».

Πρόσφατη είδηση επιβεβαιώνει τη θέση αυτή παρότι την υποστήριξη του ΤΑΙΠΕΔ είχε αναλάβει ο κ. Αλέξανδρος Λυκουρέζος στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

ΕΛΛΑΔΑ 11.10.2014
Τον Νοέμβριο η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το Ελληνικό
ΕΥΑ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ

Την άποψη του κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού για την επένδυση στο Ελληνικό υπήρξαν παραβιάσεις της διαδικασίας, στήριξε ο αντεπίτροπος του ανωτάτου δημοσιονομικού δικαστηρίου κατά τη χθεσινή εκδίκαση της υπόθεσης.

Υπό την κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου βρέθηκε για δεύτερη φορά η μεταβίβαση μετοχών του Ελληνικού κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας από το ΤΑΙΠΕΔ στην εταιρεία Lamda Development, του ομίλου Λάτση.

Στο ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο προσέφυγε το ΤΑΙΠΕΔ ζητώντας ανάκληση της απόφασης κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που «μπλόκαρε» την επένδυση με το σκεπτικό ότι δεν έπρεπε να αποκλειστούν από τη διαδικασία φυσικά πρόσωπα, αλλά και διότι υπήρξαν παραβιάσεις στη διεξαγωγή του διαγωνισμού καθώς τροποποιήθηκαν οι όροι στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας.

Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται τον προσεχή μήνα.

Κατά την εισήγησή του, ο αντεπίτροπος υποστήριξε εν μέρει τη θέση του ΤΑΙΠΕΔ και ζήτησε την ανάκληση της απόφασης του κλιμακίου ως προς το σκέλος των φυσικών προσώπων, επισημαίνοντας ότι δεν ήταν δυνατόν να συμμετέχουν σε μια τόσο μεγάλη επένδυση που ξεπερνά τα 5 δισ. ευρώ, ωστόσο τάχθηκε υπέρ της απόφασης του κλιμακίου για τους όρους του διαγωνισμού.

Κατα τη χθεσινή εκδίκαση της υπόθεσης, διαρκούσης της οποίας περίπου 20 άτομα είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό Μέγαρο, ο συνήγορος του ΤΑΙΠΕΔ, Αλέξανδρος Λυκουρέζος, χαρακτήρισε εσφαλμένη την απόφαση του κλιμακίου, υποστηρίζοντας ότι η μη συμμετοχή φυσικών προσώπων στον διαγωνισμό δεν αποτελεί πλημμέλημα ή κώλυμα, αφού θα μπορούσε να ασκηθεί ένσταση η οποία ωστόσο δεν έγινε. Ως προς τους όρους του διαγωνισμού, ο κ. Λυκουρέζος υποστήριξε ότι δεν υπήρξε ουσιώδης μεταβολή τους, ενώ με τις θέσεις του συντάχθηκε και ο συνήγορος της Lamda Development Κωνσταντίνος Αλεξίου.

Παρέμβαση υπέρ της απόφασης του κλιμακίου άσκησε η Περιφέρεια Αττικής, καθώς στην επίμαχη περιοχή είχε έκταση 40 στρεμμάτων στην οποία υπάρχουν οι εγκαταστάσεις μονάδας ΚΤΕΟ. Η έκταση αυτή έχει μεταφερθεί στο ΤΑΙΠΕΔ, ωστόσο η περιφέρεια υποστήριξε ότι η μετεγκατάσταση της μονάδας είναι δύσκολη, η λειτουργία του ΚΤΕΟ επιφέρει μεγάλα εισοδήματα και συν τοις άλλοις απασχολεί μεγάλο αριθμό προσωπικού.

Η παραίτηση Ταπραντζή θα πρέπει λογικά να αναγγέλει την τύχη της επένδυσης για την οποία με κομψό τρόπο αναλαμβάνει την ευθύνη.