ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ!

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ!

Μας το θύμισε η Google ότι είναι σήμερα. Της οφείλουμε δυό λόγια!

H Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 20 Νοεμβρίου του 1989, προσέφερε ένα νέο ορισμό για την παιδική ηλικία, βασισμένο στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η επιστημονική κοινότητα μέχρι και σήμερα με σοβαρότητα αναρωτιέται αν υπάρχει ουσιαστικό αντικείμενο αυτής της κατηγορίας δικαιωμάτων ή αν απλά αποτελεί φιλανθρωπική διακήρυξη. Είναι γνωστό ότι το παιδί ως νομικό υποκείμενο δεν έχει σημαντικά δικαιώματα σε κάθε έννομη τάξη. Ούτως ή άλλως και η οντότητα παιδί αποτελεί πρόσφατη νομική αναγνώριση κυρίως ως τέκνο τινός. Ειδικοί νόμοι πάντως έχουν ψηφισθεί που κατοχυρώνουν τα παιδιά ως προς την εργασία, την υποχρεωτική εκπαίδευση, την κοινωνική προστασία και θεσπίζουν υποχρεώσεις των ενηλίκων απέναντί τους….

Η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού  υπήρξε όμως  ο προάγγελος για σημαντικές προόδους στην πραγμάτωση των δικαιωμάτων των παιδιών στην επιβίωση, την υγεία και την εκπαίδευση μέσω της παροχής των στοιχειωδών αγαθών και υπηρεσιών. Επιπλέον συνέβαλε στην αναγνώριση της ανάγκης να δημιουργήσουμε ένα προστατευτικό περιβάλλον για να θωρακίσουμε τα παιδιά απέναντι στην εκμετάλλευση, την κακοποίηση και τη βία. Κυρίως ο χαρακτήρας της βέβαια παραμένει συμβολικός.

Παρόλα αυτά, τα δικαιώματα πάνω από ενός δισεκατομμυρίου παιδιών παραβιάζονται επειδή αποστερούνται μία ή περισσότερες από τις βασικές υπηρεσίες που απαιτούνται για να επιβιώσουν, να μεγαλώσουν κα να αναπτυχθούν. Η βλάβη όμως που προξενείται παρατείνεται πολύ πέρα από τα παιδικά χρόνια, αυξάνοντας την πιθανότητα η επόμενη γενιά να πλήττεται από τις ίδιες απειλές. Ο κίνδυνος αυτός μπορεί να εξαλειφθεί μόνο εάν ο κόσμος επιδείξει τη θέληση να θέσει τα δικαιώματα όλων των παιδιών σε ισχύ.

Οπως πολλές νομικές κατακτήσεις ξεκινούν από ευχές. Θεσμοί όπως ο Συνήγορος του Παιδιού, ο Εισαγγελέας Ανηλίκων κοκ ενισχύουν τις συγκεκριμένες κατακτήσεις.

Η Σύμβαση αυτή στο ΦΕΚ εδώ
Γενικότερη πληροφόρηση εδώ.