ο Κομφούκιος συνδιαλέγεται με τα παιδιά του Πειραιά

ο Κομφούκιος συνδιαλέγεται με τα παιδιά του Πειραιά

Μετά την επείγουσα κατάθεση στη Βουλή για ψήφιση της σύμβασης μεταξύ του ΟΛΠ και της COSCO η δεύτερη απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας που βρίσκεται στα χέρια των εφημερίδων και διαμαρτύρεται για την αλλαγή των συμβατικών όρων που είχε υπόψη της πριν η σύμβαση αχθεί στη Βουλή. Οχι η εταιρία δεν κάνει τον κινέζο.  Δεν μπορούμε όμως να μην ενθυμηθούμε με αυτή την αφορμή του Κομφουκίου ο οποίος:

«Στην Αυλή, όταν μιλούσε στους κατώτερους αξιωματούχους ήταν εγκάρδιος, ευθύς• όταν μιλούσε στους ανώτερους αξιωματούχους τυπικός και συγκρατημένος. Παρουσία του πρίγκιπα, σεβαστικά ανήσυχος αλλά κι ατάραχος». (Ανάλεκτα, 10.2).

Ποτέ μέχρι σήμερα δεν υπήρξε ανάλογη στάση συμβαλλόμενου και μάλιστα ενόψει της οργής από την εφαρμογή του ΑΚ (!) ή την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων.

Η εταιρία συνοπτικά διαμαρτύρεται καθώς πιστεύει ότι το Δημόσιο:

 1. Προχωρήσατε σε πλήρη διαγραφή του άρθρου 5 του συμφωνημένου σχεδίου κυρωτικού νόμου, στο οποίο ουσιαστικά περιγραφόταν το δικαίωμα της ΟΛΠ ΑΕ να εκδώσει νέους κανονισμούς που αφορούν στον πυρήνα της εμπορικής δραστηριότητας της ιδιωτικής πλέον ΟΛΠ Α.Ε., όπως ακριβώς συμβαίνει σε κάθε άλλη ιδιωτική επιχείρηση στην Ελλάδα.2. Διαγράψατε από την παράγραφο 3 του άρθρου 9 (που αντιστοιχεί στο άρθρο 10 του συμφωνημένο σχεδίου κυρωτικού νόμου,) την αυτονόητη σε κάθε μεγάλη σύμβαση παραχώρησης υποχρέωση της δημόσιας διοίκησης να αποκρίνεται εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος για την χορήγηση έγκρισης μετά από την υποβολή σχετικών μελετών. Η COSCO για να αναλάβει την ευθύνη να εκτελέσει ένα τεράστιο πρόγραμμα επενδύσεων εντός ενός πολύ σύντομου χρονικού διαστήματος, βασίστηκε κυρίως σε αυτή την ασφαλιστική δικλείδα της έγκαιρης έκδοσης των απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών. Η μη ύπαρξη της δεν θα άλλαζε απλά το προσφερόμενο από την εταιρία μας οικονομικό αντάλλαγμα, αλλά θα έθετε εν αμφιβόλω ακόμη και την υποβολή οικονομικής προσφοράς, καθώς οι συνέπειες για τον ΟΛΠ σε περίπτωση μη έγκαιρης εκτέλεσης των υποχρεωτικών επενδύσεων είναι ανυπολόγιστες.

  3. Μας αφαιρέσατε το δικαίωμα να λαμβάνουμε υπόψιν μας, κατά την εφαρμογή των τιμολογιακών μας πολιτικών (κάτι το οποίο αποτελεί υποχρέωση κάθε διοίκησης), την αποτελεσματική εμπορική λειτουργία και την ανταγωνιστικότητα του Λιμένα Πειραιά, παρά το γεγονός ότι παρέμεινε η ρητή υποχρέωση για την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης διάκρισης. Την ίδια μάλιστα στιγμή που μας υποχρεώνετε να επιτυγχάνουμε συγκεκριμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες της ΟΛΠ ΑΕ προκειμένου να αποδεικνύουμε διαρκώς την οικονομική ευρωστία της εταιρίας.

  4. Έχετε διαγράψει την ρητή αναφορά περί μη υποχρέωσης της ΟΛΠ ΑΕ να ακολουθεί, μετά την ιδιωτικοποίηση, τις τυπικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

  5. Καταστήσατε στην πράξη ανενεργό το δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου να εκδίδει πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, καθιστώντας εφαρμοστέες τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που καμίας απολύτως εφαρμογής δεν τυγχάνουν στα ζητήματα υποδομών που ανήκουν απευθείας στο Ελληνικό Δημόσιο.

  6. Αφαιρέσατε από το Διαιτητικό Δικαστήριο το δικαίωμα να επιλέγει τον εφαρμοστέο κατά την κρίση του κανόνα κατά την εκδίκαση συγκεκριμένης διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και ορίσατε μονομερώς την συμπληρωματική εφαρμογή των διατάξεων του ΑΚ.

  7. Υποβαθμίσατε την ισχύ της ΣΠ έναντι των παράγωγων της συμβάσεων, μέσω της διαγραφή της ρητής αναφοράς περί της υπεροχής της».

Οι Κινέζοι κατηγορούν τον υπουργό εμπορικής ναυτιλίας, κ. Δρίτσα, και γράφουν χαρακτηριστικά: “οι τροποποιήσεις αποτελούν προφανή απόπειρα του αρμοδίου υπουργείου να υποκαταστήσει πλήρως την διοίκηση της ΟΛΠ και να καταστήσει ανενεργές το σύνολο των διατάξεων της σύμβασης παραχώρησης και να τροποποιήσει δια νόμου τη συναφθείσα συμφωνία για την αγοραπωλησία του πλειοψηφικού πακέτου της ΟΛΠ”.

Διαβάζοντας και τη σχετική επιστολή μάλιστα θα πίστευε κανείς ότι διαμαρτύρεται για ζητήματα που είναι σχεδόν στη σφαίρα του αυτονόητου. Πιθανότατα τις ρήτρες αυτές αν όντως άλλαξαν να τις επέβαλλε το Ελεκγκτικό Συνέδριο ή… ο κοινός νους. Ομως ο Κομφούκιος διαμαρτύρεται. Πιέζει. Η στάση του πρωτόγνωρη για τον εμπνευστή των Αναλέκτων και τον Κινεζικό πολιτισμό. Μέχρι τώρα οι Κινέζοι του Πειραιά δεν ακούστηκαν ποτέ και ήταν ιδιαίτερα προσεκτικοί.

«Εισερχόμενος στο παλάτι του Δούκα (ο Κομφούκιος), υποκλίνονταν βαθιά σαν να μην είχε χώρο να περάσει. Όταν σταματούσε, ποτέ δεν έστεκε όρθιος καταμεσής στην Πύλη, ποτέ επίσης, όταν βάδιζε, δεν πατούσε το κατώφλι». (Ανάλεκτα, 10.4) Ο Κομφούκιος των ημερών βρυχιέται σαν κινέζος που του πήραν το σκύλο που μάσαγε από τα δόντια. Περίεργοι καιροί.

Σύμφωνα με φήμες αν και δεν έχουμε δει τη σύμβαση αυτή:

Η συνολική αξία της συμφωνίας ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ, με κύκλους του ΤΑΙΠΕΔ και της κυβέρνησης να σημειώνουν ότι δεν πωλείται το λιμάνι, το οποίο παραμένει στην ιδιοκτησία του ελληνικού Δημοσίου, αλλά η εταιρεία που διαχειρίζεται τις λιμενικές υποδομές.

Η συμφωνία για τη σύμβαση πώλησης του 67% του ΟΛΠ στην China COSCO Shipping Corporation Limited που υπογράφηκε, είναι τιμήματος 368,5 εκατ. ευρώ, με τη συνολική αξία (της συμφωνίας) να ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ. Η συνολική αξία της οικονομικής συμφωνίας αναλύεται ως εξής:

– 368,5 εκατ. ευρώ προσφορά της COSCO για το 67% του ΟΛΠ.

– 350 εκατ. ευρώ υποχρεωτικές επενδύσεις την επόμενη δεκαετία.

– 410 εκατ. ευρώ τα αναμενόμενα έσοδα του ελληνικού Δημοσίου από τη Σύμβαση Παραχώρησης.

– 400 εκατ. ευρώ από τα αναμενόμενα μερίσματα για το υπολειπόμενο ποσοστό του 7%, το οποίο το ΤΑΙΠΕΔ θα συνεχίσει να κατέχει, τόκους και εκτιμώμενες νέες επενδύσεις μέχρι τη λήξη της παραχώρησης το 2052.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα την Τετάρτη εγκρίθηκε με ευρύτερη πλειοψηφία η Σύμβαση Παραχώρησης του ΟΛΠ στην COSCO από την αρμόδια Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής. Υπέρ ψηφίζουν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάμι, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και η Ένωση Κεντρώων, ενώ η Ν.Δ. επιφυλάχθηκε και καταψηφίζουν Χρυσή Αυγή και ΚΚΕ. Την Πέμπτη θα εισαχθεί στην Ολομέλεια προς ψήφιση.

Σήμερα άλλωστε ο κ. Δρίτσας παραδέχτηκε ότι η σύμβαση παραχώρησης “κινείται στον καμβά” των πρώην υπουργών της Ν.Δ., Μ. Βαρβιτσιώτη και Γκ. Χαρδούβελη, ωστόσο υποστήριξε ότι υπάρχουν “αρκετές βελτιώσεις”. Ομως ο Κομφούκιος «Όταν στέλνει άνθρωπο, να μάθει νέα για κάποιον σε άλλη χώρα, υποκλίνεται δύο φορές καθώς τον ξεπροβοδίζει». (Ανάλεκτα, 10.11). Η άλλη χώρα στην περίπτωσή δεν αντιμετωπίζεται με υποκλίσεις. Δεν ξέρουμε και αν θα τις επιθυμούσε ή αν θα μπορούσε να ανταποδώσει τέτοιους κώδικες ευπρέπειας αλλά το γεγονός παραμένει ότι ο Κομφούκιος δεν υποκλίνεται. Γνωρίζοντας τέλος ο Κομφούκιος ότι η Ευρώπη πενθεί και η Ελλάδα φοβάται καθίσταται κινέζικος δράκος σε αντίθεση με το συνήθως λεγόμενο: Όταν συναντούσε κάποιον με πένθιμα ρούχα, κι ας του ήταν οικείος, η όψη του άλλαζε […] Όταν συναντούσε κάποιον σε μεγάλο πένθος, υποκλίνονταν πάνω από το καγκελάκι της άμαξάς του». (Ανάλεκτα, 10.17)

Οχι λοιπόν ο Κομφούκιος απόψε δεν θα τα πιεί με τη Μελίνα στον Πειραιά ούτε θα τραγουδήσει με τα παιδιά του Πειραιά τη χαρά της ζωής στο λιμάνι. Ο Κομφούκιος απόψε είναι πολύ ανυπόμονος. Θέλει το λιμάνι και θέλει να τελειώνει. Ομως “Ακόμη και η μικρή ανυπομονησία μπορεί να εμποδίζει στην πραγματοποίηση των μεγάλων στόχων” όπως λέει και ο Κινέζος σοφός Κομφούκιος. Τι συμβαίνει λοιπόν και φωνάζει η Κινεζική πλευρά?