ο Βασίλης Αλεξανδρής για το πολυνομοσχέδιο

ο Βασίλης Αλεξανδρής για το πολυνομοσχέδιο

Δήλωση του Προέδρου του ΔΣΑ και της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, Βασίλη Αλεξανδρή, για διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος πολυνομοσχεδίου

Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας Β. Αλεξανδρής έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Εκφράζουμε την πλήρη αντίθεση και έντονη διαμαρτυρία των δικηγόρων για όσα εις βάρος τους αποφασίστηκαν προχθές στη Βουλή των Ελλήνων, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος! Αιφνιδιαστικά, χωρίς αιτιολόγηση, χωρίς δημόσια διαβούλευση.

Η κατ´ αυτόν τον τρόπο διαδικασία θέσπισης αποσπασματικών και αλλεπάλληλων νομοθετικών μεταβολών καταδεικνύει όχι μόνον ελλείμματα στην ποιότητα της νομοθεσίας και της δημοκρατίας, αλλά εν προκειμένω την έλλειψη σεβασμού θεμελιωδών αρχών και την αδυναμία συνολικής κατανόησης των πραγματικών προβλημάτων της ελληνικής δικαιοσύνης και των συλλειτουργών της.

Ειδικότερα:

Απουσιάζει οιαδήποτε αιτιολόγηση της αναγκαιότητας για τις αιφνίδιες αλλαγές στο θεσμό της διαμεσολάβησης, σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται πλέον σε οποιοδήποτε πρόσωπο (και όχι μόνο σε δικηγόρους, όπως ίσχυε έως τώρα) ν΄ αποκτήσει την ιδιότητα του διαμεσολαβητή. Η δυνατότητα διευθέτησης ιδιωτικών διαφόρων από τρίτα πρόσωπα, χωρίς καμία απολύτως προϋπόθεση και προσόντα, ακόμη και αγνοώντας τις πιο στοιχειώδεις γνώσεις της νομικής διαδικασίας στην οποία καλούνται να παράσχουν τις υπηρεσίες τους, ανατρέπει τη ratio legis του θεσμού και δεν συμβάλλει στην αποδοτική εφαρμογή του στο πλαίσιο της ελληνικής έννομης τάξης. Επιπλέον, εγείρει σοβαρά ζητήματα παραβίασης της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης για τους δικηγόρους εκείνους που πίστεψαν στην ανάπτυξη του εν λόγω θεσμού και του επαγγέλματός τους και κατέβαλαν υψηλά ποσά για την πιστοποίησή τους ως διαμεσολαβητές.

Η παραβίαση της ανωτέρω θεμελιώδους αρχής είναι ακόμη πιο πρόδηλη στην τροποποίηση της παρ. 5 του α. 46 του νέου Κώδικα Δικηγόρων πουρυθμίζεικρίσιμα θέματα των εμμίσθων δικηγόρων, για τα οποία το νομοθετικό καθεστώς ίσχυε εδώ και πολλές δεκαετίες και είχαν μόλις πρόσφατα επανεπιβεβαιωθεί. Συγκεκριμένα, η επίσης αιφνιδιαστική και χωρίς καμία αιτιολόγηση κατάργηση της αποζημίωσης λόγω οικειοθελούς αποχώρησης, αλλά και –ιδίως- της αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης (αντίθετα με ο,τι ισχύει για όλους τους εργαζόμενους), ακόμη και γι αυτούς που ήδη έχουν θεμελιώσει τα σχετικά δικαιώματα, ανατρέπει βίαια και αναίτια οικογενειακούς προγραμματισμούς και αποφάσεις ζωής, που είχαν ευλόγως βασιστεί ακριβώς πάνω σ΄ αυτές τις προβλέψεις του νόμου, οι οποίες εντελώς απροειδοποίητακαταργήθηκαν προχθές.

Κι ενώ κάθ´ όλο το διήμερο της συζήτησης του επίμαχου νομοσχεδίου είμασταν παρόντες στη Βουλή, ζητήσαμε και συναντηθήκαμε με τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη (τα οποία -όλα- συμφώνησαν με το δίκαιο των ανωτέρω θέσεων μας), εντούτοις όχι μόνον προχώρησαν τελικά στην ψήφιση των ως άνω διατάξεων, αλλά επίσης ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κυριολεκτικά στο “παρά ένα”της προχθεσινής συνεδρίασης, χωρίς καμία απολύτως σχετική ενημέρωσή μας, κατέθεσε προς ψήφιση και άλλη διάταξη, με την οποία επέρχονται αλλαγές στο καθεστώς που διέπει τους πτυχιούχους των πανεπιστημίων εξωτερικού. Οι αλλαγές αυτές ευθέως συνιστούναπάλειψη οιουδήποτε ελέγχου και οδηγούν σε αθρόα είσοδο στη δικηγορία χιλιάδων αποφοίτων σχολών της αλλοδαπής, αμφιβόλου ποιότητας και επιπέδου.

Για όλα τα παραπάνω, τα περισσότερα από τα οποία, όπως τονίσαμε, πέρα απ΄ όλα τ΄ άλλα, βρίσκονται σε αντίθεση με θεμελιώδεις αρχές και κανόνες του εθνικού αλλά και του ευρωπαϊκού δικαίου, θα συγκληθούν άμεσα τα αρμόδια όργανα των δικηγόρων, προκειμένου να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις και να καθορίσουν τη στάση μας.

Δηλώνουμε πάντως από τώρα, κατηγορηματικά και σε κάθε κατεύθυνση, ότι μέτρα παράνομα, που οδηγούν σε ανασφάλεια δικαίου, στην υποβάθμιση του νομικού επαγγέλματος, στο περιθώριο τη δικηγορία και στην εξόντωση χιλιάδες έλληνες δικηγόρους στη χώρα μας, δεν πρόκειται να αποδεχθούμε και θ΄ αντιδράσουμε αναλόγως.