Οι υποψήφιοι του ΔΣΘ

Οι υποψήφιοι του ΔΣΘ

Αναρτήθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης η ανακήρυξη των συνδυασμών των υποψηφίων προέδρων και συμβούλων για τις εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου 2014. Οι υποψήφιοι πρόεδροι για τον ΔΣΘ είναι:

1. Βαλεργάκης Νικόλαος του Εμμανουήλ, του συνδυασμού “ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ”

2. Βάρδας Χρήστος του Τηλεμάχου, του συνδυασμού “ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΡΕΥΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ”

3. Ματσιώρης Βασίλειος του Δημοσθένη, του συνδυασμού “ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ”

4. Μαυρίδης Στυλιανός του Δήμου, του συνδυασμού “ACTUS” (ΑΚΤΟΥΣ)

5. Μπακέλλας Χρήστος του Γρηγορίου, του συνδυασμού “ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”

6. Μπιλίσης Αντώνιος του Νικολάου, του συνδυασμού “ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΑΞΗΣ για τους Δικηγόρους και τη Δικαιοσύνη”

7. Νιφλή Πάρι του Στεφάνου, χωρίς συνδυασμό

8. Παναγοπούλου Γιάννα (Γιαννούλα) του Γεωργίου, του συνδυασμού “ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ”

9. Τζαμαδάνης Γεώργιος του Αρίσταρχου, του συνδυασμού “ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ”