ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑΙΑ ΤΗΝΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗς ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑΙΑ ΤΗΝΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗς ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων
Τέθηκε την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013 σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα «Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013 και, αφού ληφθούν υπ’ όψιν τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Διαβάστε τα άρθρα του σχεδίου νόμου εδώ