ΝΑ ΠΛΗΡΏΝΕΣΑΙ Η ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΏΝΕΣΑΙ: ΙΔΟΎ Η ΑΠΟΡΊΑ

ΝΑ ΠΛΗΡΏΝΕΣΑΙ Η ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΏΝΕΣΑΙ: ΙΔΟΎ Η ΑΠΟΡΊΑ

Πρόσφατη ευρεία δραστηριότητα πολλών συναδέλφων δωρεάν παροχής νομικών συμβουλών διαδικτυακά ή μέσω μπλογκ ή μέσω εφημερίδων όπως ξεκίνησε δυναμικά η LIFO με τον συμπαθή κ. Γραμματίδη, θέτει το ζήτημα του κατά πόσον ο δικηγόρος μπορεί και να μην πληρώνεται για την παροχή νομικών συμβουλών ή την άσκηση του επαγγέλματός του ενόψει ιδίως του γεγονότος ότι άρχισε πλέον να είναι νόμιμη η δικηγορική διαφήμιση. Θα μπορούσε κανείς να ισχυρισθεί ότι η παροχή δωρεάν νομικών συμβουλών και υπηρεσιών είναι κάποιου είδους διαφήμιση και πάντως σε καιρούς χαλεπούς επιθυμητή από πολλούς συμπολίτες μας πρακτική.
Εμένα πάλι που ξεκίνησα το επάγγελμα του δικηγόρου από το μηδέν και ξέρω πώς αποκτά κανείς την ταυτότητα του δικηγόρου θα με βρείτε αρνητική.
Στο όχι μου θα είμαι κατηγορηματική. Ο δικηγόρος δεν μπορεί να παρέχει δωρεάν συμβουλές ή να ασκεί το επάγγελμά του τζάμπα pro bono παρά όλως εξαιρετικά και εφόσον συντρέχουν ειδικοί όροι που είτε τους προβλέπει ο νόμος είτε αποτελούν επαγγελματική επιλογή κάποιου γραφείου για συγκεκριμένους ανθρωπιστικούς σκοπούς.
Το φαινόμενο της άγρας πελατείας μέσω δήθεν παροχής νομικών συμβουλών είναι εντελώς απορριπτέο και αντιδεοντολογικό αλλά αντίθετο και στον Κώδικα Περί Δικηγόρων και τη Δικηγορική Δεοντολογία.

Ιδού:

“Αρθρο 82 του Νέου Κώδικα περί δικηγόρων
Παροχή υπηρεσιών δωρεάν ή με μειωμένη αμοιβή
1. Δεν επιτρέπεται στον δικηγόρο να παρέχει της υπηρεσίες του χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα.
2. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών, χωρίς τον περιορισμό της παραγράφου 1, στο σύζυγο ή σε συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και σε δικηγόρο, ασκούμενο δικηγόρο, δικηγόρο σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων του ή συνταξιούχο δικηγόρο, εφόσον πρόκειται για προσωπική της υπόθεση. Τα πρόσωπα αυτά προκαταβάλλουν τα δικαστικά έξοδα.
3. Η παράβαση των πιο πάνω διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρείται πειθαρχικά, εάν κριθεί ότι αντίκειται στην αξιοπρέπεια του δικηγόρου.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ
Αρθρο: 4


Β’ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Τα δικαιώματα του Δικηγόρου ορίζονται στα άρθρα 38 έως 61 του Κώδικα Δικηγόρων και σε της ειδικούς νόμους και είναι ενδεικτικά της’ ακόλουθα:
1) Αντιπροσωπεύει σε όλα τα Δικαστήρια και τις Αρχές τον εντολέα του, υπερασπίζεται τη ζωή, τη τιμή, την ελευθερία και τη περιουσία του και παρέχει σ αυτόν νομικές συμβουλές για τη ρύθμιση των έννομων σχέσεών του (άρθρο 39 παρ. 1 ΚΔ)……………………….

9) Ο Δικηγόρος για της νομικές συμβουλές και για της δικαστικές και εξώδικες υπηρεσίες του αμείβεται, είτε με βάση τη συμφωνία που έχει με τον εντολέα του είτε με βάση της διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων και της σχετικές αποφάσεις των Δικηγορικών Συλλόγων.
Δεν επιτρέπεται της να παίρνει αμοιβή μικρότερη από τα κατώτατο όρια που προβλέπει ο Κώδικας Δικηγόρων ή ορίζονται με αποφάσεις των Δικηγορικών Συλλόγων.
Παραίτηση του Δικηγόρου από την αμοιβή του ή περιορισμός της κάτω από τα όρια αυτό είναι άκυρη.
Επιτρέπεται η δωρεάν ή με μικρότερη από τα κατώτατα όρια αμοιβή παροχή υπηρεσιών σε άλλο Δικηγόρο, ή σε συγγενή μέχρι και τρίτου βαθμού ή σε άπορους διάδικους (Αρθρ. 175 ΚΔ). “

Πολλοί θα μου πουν ότι τούτο δεν είναι καλό για τους συμπολίτες μας που βρίσκονται σε κρίση. Θα ίσχυε όμως το αυτό και για τους εμπόρους? Θα μπορούσαν να διαφημίζονται χαρίζοντας εμπόρευμα? Θα ίσχυε το αυτό για άλλες υπηρεσίες? Φυσικά όχι. Ούτε η φορολογική νομοθεσία το αποδέχεται ούτε η επαγγελματική λογική. Και αν το αποδέχεται ο υπερπληθυσμός των δικηγόρων δεν αρμόζει στους πιθανούς πελάτες να μαθαίνουμε στου κασίδη το κεφάλι ούτε κάθε μαθητευόμενος μάγος να το παίζει Η μάνα του Τζάμπα.
Οι πολίτες σε κρίση δεν είναι ζητιάνοι. Υπάρχει δυνατότητα για νομική βοήθεια που παρέχει ο νόμος αλλά χωρίς να υποτιμά το επάγγελμα και τον επαγγελματία.
Οσο για τη δικηγορική διαφήμιση και τον τρόπο να γίνει κανείς επώνυμος και να βγάζει το ψωμί του από τη δουλειά του με πελάτες και σεβασμό τούτο είναι μια μεγάλη ιστορία: αλλά ένα μόνον θα σας πω! αφού εγώ έζησα από τη δικηγορία, το μπορεί ο καθένας! Μη φοβάστε λοιπόν και να επιμένετε στο επάγγελμα. Για καλοσύνες και τζαμπατζοδουλειές ασχοληθείτε με κάτι διαφορετικό. Χώρια που το τζάμπα συνήθως είναι ύποπτο και επικίνδυνο για τα φτωχά παιδάκια. Σαν να τα ταίζεις ληγμένο γάλα κάπως.