μη δικηγορικές εξειδικεύσεις δικηγόρων

μη δικηγορικές εξειδικεύσεις δικηγόρων

Με αφορμή τις δικηγορικές εκλογές που επίκεινται θα ήθελα να εκθέσω μερικές σκέψεις ως προς τις ειδικότητες που κατά καιρούς λαμβάνουν οι δικηγόροι και τον τρόπο διαχείρισής τους από το ΔΣΑ. Τέτοιες ειδικότητες είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες: Διαμεσολαβητές, γραφολόγοι, εγκληματολόγοι, ψυχολόγοι κοκ. Είναι γεγονός ότι πολλοί απόφοιτοι νομικής και μετέπειτα δικηγόροι εξειδικεύονται σε κάποιο επιστημονικό τομέα που παρέχει υπηρεσίες εκ παραλλήλου με αυτές του δικηγόρου. Εκτιμώ ότι εφόσον διατηρούν τη δικηγορική ιδιότητα, γεγονός που δεν είναι πάντα αυτονόητο, θα έπρεπε να καταγράφονται σε ειδικό μητρώο ανά ειδίκευση μετά από εξέταση και έλεγχο των τυπικών τους προσόντων. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε πολλές ειδικότητες οι οποίες παρέχονται από δικηγόρους και δεν συνιστούν δικηγορικές υπηρεσίες κατά τον Κώδικα περί Δικηγόρων. Με την ευκαιρία αυτή θα ήταν σκόπιμο να εξετασθεί και το πλαίσιο εξειδίκευσης των σχετικών ειδικοτήτων με ευρύτητα και ευθυκρισία. Ετσι θα μπορούσε και η εγκυρότητα των θέσεων κάθε ειδικότητας να είναι ευρύτερη και δεν θα δημιουργούνται συγκρούσεις συμφερόντων. Κλασσικό παράδειγμα αυτό των δικηγόρων γραφολόγων οι οποίοι υποστηρίζουν με σοβαρότητα κάθε άποψη που μπορεί να υποστηριχθεί σε μία καθ’υπόθεση δίκη πλαστογραφίας. Έγκυροι γραφολόγοι υποστηρίζουν οποιαδήποτε θέση και στην ίδια δίκη συχνά υποστηρίζονται όλες. Είναι λοιπόν επιστήμη η γραφολογία που να οδηγεί σε ασφαλές συμπέρασμα για τη δικαστική κρίση ή είναι απλή αγυρτεία? και πώς αυτό μπορεί να ελεγχθεί με σοβαρότητα? Δεν είναι αυτή όμως η μόνη εξειδίκευση για την οποία μπορεί κανείς να προβληματισθεί. Έχω μια φίλη που στοίχειωσε η ζωή της αναζητώντας τον πατέρα της: σε δίκη για τη γνησιότητα τέκνου που έκανε η μητέρα της παλαιότερα υποστηρίχθηκε ότι μπορεί να φαντασθεί ο νους του ανθρώπου. Από πολλές περιφερειακές επιστήμες. Επειδή λοιπόν πολλοί εξ ημών δικηγόροι ασκούν και παράλληλα επαγγέλματα που δεν έχουν σχέση με τη δικηγορία ευθέως θα πρότεινα να υπάρξει γι’αυτούς ειδικό μητρώο και έλεγχος τυπικών προσόντων εφόσον διατηρούν τη δικηγορική ιδιότητα. Θα ήταν πολύ σημαντικό για τη σοβαρότητά μας.