ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3669/2008 ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3669/2008 ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3669/2008 ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Νεότερη και επικαιροποιημένη κωδικοποίηση της νομοθεσίας δημοσίων έργων εδώ.
Οι ανάγκες των καιρών επιβάλουν συχνή ενημέρωση για όλους
Τούτο φυσικά δεν συνάδει με την αναγκαία ασφάλεια δικαίου ιδίως όταν ένα μέρους της κωδικοποίησης αυτής έχει ήδη αντικατασταθεί από άλλο νόμο (δικαστική προστασία) κλπ.
Μετά βεβαιότητος πληροφορούμαι μάλιστα ότι πρόκειται σύντομα να αλλάξει ξανά….