Κοινοβουλευτικός έλεγχος

Κοινοβουλευτικός έλεγχος

Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ) ξεκαθάρισε πως μόνο ενώπιον της Δικαιοσύνης μπορεί να αποκαλύψει τα πρόσωπα που απαλλάχθηκαν με βουλεύματα.

Το έγγραφο του Λέανδρου Ρακιντζή διαβιβάστηκε στη Βουλή ύστερα από ερώτηση που είχε καταθέσει ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμμένος. Στο ίδιο κείμενο ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης κάνει αναφορές σε υποθέσεις για τις οποίες, ενώ είχαν εντοπιστεί παραβάσεις, αυτές καλύφθηκαν αναδρομικά ύστερα από την ψήφιση σειράς νομοθετικών ρυθμίσεων από τη Βουλή. Στο έγγραφο Ρακιντζή, το οποίο έχει έκταση πέντε σελίδων, υπάρχει αναφορά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις για τις οποίες οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν, έδειξαν σοβαρά ζητήματα, καθώς και σε νομοθετικές διατάξεις που οδήγησαν είτε στην αναδρομική κάλυψη αυτών των υποθέσεων ή στην απαλλαγή τους.

Ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων είχε καταθέσει ερώτηση έπειτα από δηλώσεις του κ. Ρακιντζή στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για «ιδιότυπη ασυλία επωνύμων και για εμπόδια στο έργο του, όποτε προσπαθεί να ελέγξει επωνύμους», καθώς και «για απαλλαγή ΔΕΚΟ από ευθύνες, γεγονός που υποκρύπτει αμνηστία εξαιτίας νόμου που πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή».
«Δεδομένου ότι η αποκάλυψη προσώπων που έχουν απαλλαγεί με απαλλακτικά βουλεύματα αποτελεί το ποινικό αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης και παράλληλα, παράβαση της νομοθεσίας περί ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναφερθούν μόνον ενώπιον του δικαστικού λειτουργού στον οποίο ανετέθη η διαταχθείσα από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διακριβωθούν ενδεχόμενες ευθύνες δικαστικών λειτουργών που εξέδωσαν απαλλακτικά βουλεύματα» απαντά ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. «Σταμάτησαν διώξεις για τον ΟΣΚ» Ο κ. Ρακιντζής αναφέρει ενδεικτικά ότι το 2009, ο ΓΕΔΔ διενήργησε έλεγχο στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ), όπου εντοπίστηκαν μισθολογικές υπερβάσεις ύψους περίπου 30 εκατ. ευρώ. Όπως επισημαίνει μάλιστα, με τις διαπιστώσεις της Έκθεσης συμφώνησε ομόφωνα η Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Οι υπερβάσεις επιβεβαιώθηκαν στη συνέχεια, από έλεγχο που διενήργησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το οποίο ξεκίνησε τη διαδικασία επιστροφής τους, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. Η Έκθεση Ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποίος ξεκίνησε διώξεις για απιστία των μελών του ΔΣ του ΟΣΚ. Ωστόσο, με τη διάταξη του άρθρου 39 παρ. 12 του Ν. 4024/2011, νομιμοποιήθηκαν αναδρομικά οι εν λόγω υπερβάσεις και σταμάτησε κάθε διαδικασία. ΟΚΑΝΑ Αναφέρεται επίσης ότι το 2010, ο ΓΕΔΔ διενήργησε έλεγχο στον ΟΚΑΝΑ, όπου διαπιστώθηκαν μισθολογικές υπερβάσεις, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν από έλεγχο μισθοδοσίας που διενήργησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Η Έκθεση του ΓΕΔΔ διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών. Ωστόσο, με τη διάταξη του άρθρου 111 του ν. 4172/2013, δεν αναζητούνται οι καταβληθείσες πάσης φύσεως υπερβάσεις. Διαγραφή χρεών Ο κ. Ρακιντζής επισημαίνει εξάλλου ότι με τους Ν. 4071/2012 και 4170/2013 διαγράφηκαν τα χρέη όλων των δημοτικών επιχειρήσεων. Στη συνέχεια η 49/2014 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, ερμηνεύοντας τις διατάξεις αυτές, αποφαίνεται ότι απαλλάσσονται οι διοικούντες τις δημοτικές επιχειρήσεις από προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη, αλλά και οι συνυπόχρεοι ιδιώτες. Στο έγγραφο γίνεται, μεταξύ άλλων, αναφορά: – Στον Ν. 4254/2014 με τον οποίο τροποποιήθηκε άρθρο του Ποινικού Κώδικα ώστε κατηγορίες προσώπων να παύσουν να θεωρούνται υπάλληλοι νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου στα οποία μπορούν να διατεθούν επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Τράπεζες κλπ και άρα, δυνάμει υποκείμενα εγκλημάτων σχετικών με την υπηρεσία. Ο κ. Ρακιντζής αναφέρει ότι η πρότερη διάταξη επανήλθε 20 ημέρες αργότερα με τον Ν. 4262/2014, ωστόσο δημιουργείται μείζον θέμα, καθόσον για όλες τις εκκρεμούσες υποθέσεις θα γίνει επίκληση της ευνοϊκότερης διάταξης, έστω και αν ίσχυε για μια ημέρα. – Με τον Ν. 4255/2014 παύουν οριστικά οι εκκρεμείς ποινικές διώξεις που αφορούν σε κάθε είδους πράξεις και παραλείψεις σχετιζόμενες με διάθεση πόρων του ΟΑΕΕ για την εξυπηρέτηση του σκοπού του. – Στον Ν. 4139/2013 που όρισε ότι «δεν συνιστά δωροδοκία η απλή υλική παροχή προς έκφραση ευγνωμοσύνης». Η διάταξη καταργήθηκε έπειτα από έντονες διαμαρτυρίες του ΓΕΔΔ. – Στον Ν. 4046/2012 με τον οποίο απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη μέλη ΔΣ των ελληνικών τραπεζών που αποφάσισαν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων, αλλά και στελέχη της ΤτΕ για την απόφαση συμμετοχής του Κοινού Κεφαλαίου των ΝΠΔΔ και των Ασφαλιστικών Φορέων σε πρόγραμμα ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου ή άλλης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης. – Στον Ν. 4141/2013 που ορίστηκε ότι αναστέλλεται η ποινική δίωξη προσώπων στα οποία είχε ή έχει ανατεθεί η νόμιμη εκπροσώπηση των εταιρειών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων των μεσοπρόθεσμων πλαισίων δημοσιονομικής πολιτικής για οφειλές των εταιρειών προς το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΟΤΑ, κλπ. – Στον Ν. 4146/2013 διότι με διάταξη ορίστηκε ότι δεν συνιστά απιστία για τον πρόεδρο, τα μέλη του ΔΣ και τα στελέχη των Τραπεζών, η σύναψη δανείων πάσης φύσεως με νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. – Στον Ν. 4224/2013 που ορίστηκε ότι τα μέλη του ΔΣ ή άλλου συλλογικού οργάνου διοίκησης της ΛΑΡΚΟ δεν υπέχουν καμία ευθύνη ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους που αφορούν στην αποκρατικοποίηση ή στην αξιοποίηση επιμέρους περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΡΚΟ. – Επίσης, στον Ν. 4224/2013 γιατί με διάταξη αναστέλλονται όλες οι ποινικές υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον ποινικών δικαστηρίων για προέδρους και μέλη των ΔΣ των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, εφόσον οι Οργανώσεις αυτές συγχωνεύονται ή μετατρέπονται ή τίθενται σε καθεστώς εκκαθάρισης. Ο κ. Ρακιντζής αναφέρει επίσης ότι ενίοτε, έχουν τεθεί εμπόδια από δημόσιους φορείς στο έργο του ΓΕΔΔ που αφορούν στη μη σύμπραξη στοιχείων, στη μη υλοποίηση πορισμάτων και εκθέσεων ελέγχου, στην αποφυγή αναζήτησης πειθαρχικών ευθυνών εμπλεκομένων υπαλλήλων ή λειτουργών του δημόσιου τομέα (ειδικά των αιρετών). Αξιοσημείωτη είναι αναφορά του Γενικού Επιθεωρητή που αφορά στην πρακτική του υπουργείου Οικονομικών, καθώς όπως λέει ο κ. Ρακιντζής, «με την αιτιολογία ότι οι φορολογικοί έλεγχοι προγραμματίζονται πλέον από την κεντρική υπηρεσία του υπουργείου μέσω ειδικού συστήματος ανάλυσης κινδύνου με συγκεκριμένες εντολές προς τις ΔΟΥ, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ζήτησε από τον ΓΕΔΔ να μην υποδεικνύονται πλέον εκ μέρους του συγκεκριμένες φορολογικές δράσεις νομικών ή φυσικών προσώπων ή ακόμα και εμπλεκομένων σε υποθέσεις διαφθοράς δημόσιων λειτουργών». Διευκρινίζει ωστόσο, ότι ο ΓΕΔΔ ενημερώνει για την αναγκαιότητα συγκεκριμένων φορολογικών δράσεων απευθείας τη Γενική Γραμματεία Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών. x ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΠρωινό για μαθητές δημοτικών και νηπιαγωγείων στο Ηράκλειο Κρήτης… ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΛύση για τις παράνομες χωματερές αναζητούν δήμοι και ΥΠΕΚΑ… Share ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ > ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε η χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του δημοσίου ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ > ΑΣΕΠ: Οι ενδιαφερόμενοι για τις προσλήψεις στο δημόσιο να κάνουν νωρίς τις αιτήσεις τους ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ > Προκηρύξεις για προσλήψεις στο δημόσιο Νοεμβρίου 2014 ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ dik facedik twitterdik gmaildik rssdik bookmark ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νέοι δικαιούχοι και αποτελέσματα για το voucher εκφορτωτών 50 θέσεις εργασίας στο Δήμο Γλυφάδας Προσλήψεις 7 καθηγητών στο ΕΚΠΑ Προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δήμο Θέρμης ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ανάκληση αυτοκινήτων Peugeot και Citroen – Ποια μοντέλα αφορά Συμφωνία με την Τρόικα μέχρι το τέλος του έτους βλέπει η Κυβέρνηση Τροπολογίες ΣΥΡΙΖΑ και ΔΗΜΑΡ για την αποζημίωση των μικροομολογιούχων ΥΠΟΙΚ: Καμία αναφορά του Ντάισελμπλουμ σε συνέχιση του Ελληνικού προγράμματος ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες στο υπουργείο Εργασίας Δωρεάν γεύμα σε 5.000 άτομα στην Θεσσαλονίκη Απεργία στα λιμάνια της χώρας αύριο Πέμπτη Είναι καλύτερο ή όχι το βιογραφικό με φωτογραφία; Όλα τα νέα του Δικαιολογητικά στο e-mail σας: ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ [Started by Δημήτρης] προκαταβολή επίδομα θέρμανσης Started by Δημήτρης Καλημέρα !! Σήμερα είναι η 15η μέρα από την υποβολή όσων έκαναν αίτηση αμέσως… Περίπου πριν από 1 ημέρα 1 302 [Started by stelios] Μεταβίβαση προνοιακού επιδόματος σε περίπτωση κληρ… Started by stelios Μεταβίβαση προνοιακού επιδόματος σε περίπτωση κληρονομιάς Τα δικαιολογητικά για … Περίπου πριν από 1 ημέρα 0 297 [Started by Giorgos Softsis] ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Started by Giorgos Softsis ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ, (ΠΕΡΝΩ )ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ 500 ευρω, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΟΥ ΤΗΝ ΠΑ… Περίπου πριν από 2 ημέρες 1 385 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Άδεια οδήγησης ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ Άδεια οδήγησης ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ Αδεια οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης… Διαβάστε το άρθρο Ανταλλαγή άδειας οδήγησης από ευρωπαϊκό κράτος με ελληνική Όποιος έχει ήδη άδεια οδήγησης σε κάποιο κράτος της Ευρωπαϊκής… Διαβάστε το άρθρο ΑΙΤΗΣΕΙΣ Αντίγραφο πιστοποιητικού για μόνιμους κατοίκους εξωτερικού Αντίγραφο πιστοποιητικού για μόνιμους κατοίκους εξωτερικού Για τη χορήγηση αντιγράφου… Διαβάστε το άρθρο Χορήγηση επιδότησης για αποκατάσταση-συντήρηση όψεων κτιρίου Χορήγηση επιδότησης για αποκατάσταση-συντήρηση όψεων κτιρίου Για την έγκριση επιδότησης… Διαβάστε το άρθρο Γνώμες – Απόψεις Γνώμες Κοινωφελής Εργασία: Στο… περίμενε 50.000 άνεργοι, ελέω εκλογών

www.dikaiologitika.gr

Ο κ. Καμμένος με την ερώτησή του ζητούσε να ενημερωθεί σε ποιους επωνύμους αναφερόταν ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης και αν ερευνήθηκαν οι καταγγελίες αυτές.