ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που θα προβλέπει μεταξύ άλλων την κατάργηση φορέων, το νέο τρόπο αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και μέτρα κατά της γραφειοκρατίας. Μεταξύ αυτών και διάφορα ερευνητικά ινστιτούτα για νομικούς. Είναι γνωστό άλλωστε ότι η νομική έρευνα στη χώρα μας προωθείται σθεναρά!

Το νέο νομοσχέδιο προβλέπει την κατάργηση συνολικά 22 φορέων, οι οποίοι δεν κρίνονται πια απαραίτητοι και ταυτόχρονα ξεκινάει και η απομάκρυνση μέρους του προσωπικού τους.

Οι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) υπάλληλοι των ΝΠΙΔ που καταργούνται οδηγούνται σε υποχρεωτική αποχώρηση, ενώ οι υπάλληλοι των ΝΠΔΔ εντάσσονται στο πρόγραμμα της κινητικότητας.

Οι τρεις κυριότεροι φορείς είναι το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ), το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) και η Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Α.Ε.

Η πλήρης λίστα των “μη απαραίτητων” φορέων είναι η εξής:

Ειδικότερα, οι φορείς που καταργούνται-συγχωνεύονται είναι:

1) Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ)

2) Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ)

3) Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Α.Ε. (ΕΑΧΑ)

4) Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ)

5) Ινστιτούτο Συνταγματικών Ερευνών του ΕΚΠΑ

6) Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών του ΕΚΠΑ

7) Οργανισμός Παιδικών και Εφηβικών Βιβλίων (ΟΠΕΒ)

8) Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (ΟΡΣΑ)

9) και Θεσσαλονίκης (ΟΡΘΕ)

10) και Ιωαννίνων (ΟΡΣΙ)

11) Οργανισμός Κωπαϊδας

12) Ινστιτούτο Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων

13) Εθνικό Ίδρυμα Μελετών Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

14) Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας

15) Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας

16) Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Υψηλής Τεχνολογίας

Συγχωνευόμενα σε ένα ενιαίο ερευνητικό κέντρο με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΕΦΑΕΤ) τα εξής:

17) Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογίας Στρατού

18) Γραφείο Ερευνας και Τεχνολογικών Εξελίξεων Ναυτικού

19) Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογίας Αεροπορίας

Συγχωνευόμενα σε ένα νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Εθνικής ‘Αμυνας (Ε.Τ.Ε.Α.) τα εξής:

20) Ταμείο Εθνικής Αμυνας

21) Ταμείο Αεροπορικής Αμυνας

22) Ταμείο Εθνικού Στόλου

Για την Ακαδημία Ελευθερίας έχω ένα μεγάλο φάκελο που κάποτε αξίζει να ανοίξω. Ποτέ μου δεν πίστεψα ότι θα νομοθετηθεί. Εγινα και τώρα ξεγίνεται. Οσο για τα επιστημονικά νομικά ινστιτούτα ας προβληματισθούμε. Ιδίως για τη έρευνα που δεν γίνεται πουθενά.