και ποιητής και δικηγόρος εξαιρετικός

και ποιητής και δικηγόρος εξαιρετικός

οι μέρες απαιτούν σκέψη και περίσκεψη. Ενας εκλεκτός συνάδελφος που είναι και ποιητής με το ψευδώνυμο κ. Γαρμπής έγραψε ένα ποίημα σε συνέχεια του σύνθετου και δημιουργικού του λογοτεχνικού έργου. Με την άδειά του το δημοσιεύουμε και τον ευχαριστούμε πολύ

Κ. Γαρμπής
Μονή Βαρνάκοβας
Δ΄ Χαιρετισμοί, 20/03/2015
Διόνυσος, 22/03/2015


Καταστρωμένα Προβλήματα

Ποικίλα τα φανερώματα στη δράση των δήθεν φίλων.
Ποικίλες οι ενέδρες των αλωπέκων.
Ποικίλοι από την άλλη οι κυματισμοί,
πλοχμοί και αβουλίες των αρχόντων μας.

Άγριας μοίρας είρωνες διαθέσεις.
«Πού κείται η εξαγορά»;

Κι εμείς οι «επτοημένοι» της ζωής
– τι να πούμε εμείς;
«Βραδέως πορευόμεθα και μελωδούμε ειρηνικά».
«Την καρτερίαν εγκολπούμεθα»
«την παραφυλακήν» μας υπομένουμε,
υπομένουμε έως τέλος, εν γνώσει των πραγμάτων
άλλοι δε πάλι, «εν πλάνη εκτεθειμένοι».
«Μετά νεκρών λογιζόμεθα».

Κύριε, Κύριε, τι δηλαδή;
Ως πάλη νέα θάρθει η «Κεχαριτωμένη»;
Ξανά «το σφύριγμα το γνώριμο τ’ οξύ»;
Αγώνες πάλι κι αγωνίες;
Λίγη παύση, Κύριε, λίγη μέθη της γαλήνης∙
στους «Χαιρετισμούς» βρισκόμαστε.