Η OLAF KONTA MAS!

Η OLAF KONTA MAS!

Διήμερη επίσκεψη στη χώρα μας με στόχο την παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα διαφθοράς
Η ευρωπαϊκή υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης (OLAF) πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα με στόχο την παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα διαφθοράς και στόχο την στενότερη παρακολούθηση της διάθεσης των κονδυλίων του επόμενου ΕΣΠΑ στη χώρα μας.

Πιο συγκεκριμένα, υψηλόβαθμο κλιμάκιο του OLAF αποτελούμενο από το γενικό διευθυντή του και γνωστό για τη μάχη που είχε δώσει κατά της ιταλικής μαφίας, Giovanni Kessler, αλλά και τον γενικό διευθυντή της διεύθυνσης περιφερειακής πολιτικής της Ε.Ε. Walter Deffaa υπογράμμισαν πως ήρθαν να δώσουν ενεργό βοήθεια στην ελληνική κυβέρνηση και το ΣΔΟΕ για την πάταξη της διαφθοράς. “Στόχος μας είναι να σιγουρευτούμε πως τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογούμενων δηλαδή και τα δικά σας χρήματα θα πάνε σε δουλειές και ανάπτυξη κι όχι κάπου αλλού”, τόνισε ο κ. Deffaa.

Σε ερώτηση του protothema.gr o κ. Kessler με τη σειρά του αν και υπογράμμισε ότι θα υπάρξει μεγάλη τεχνική υποστήριξη προς τη χώρα μας δεν αναφέρθηκε στην έλευση νέας Task Force επικεντρωμένης σε θέματα διαφθοράς. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι δράσεις του OLAF στην Ελλάδα βάσει δηλώσεων του υφυπουργού Οικονομικών Χ. Σταϊκούρα θα χωριστούν σε δύο άξονες.

Το πρώτο αφορά τον συντονισμό καταπολέμησης συνολικά της απάτης με τον ορισμό ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού για την Καταπολέμηση της Απάτης (AFCOS). H AFCOS θα αποτελεί σημείο επαφής της OLAF με την Ελλάδα και θα συντονίζει τις εθνικές δραστηριότητες κατά της απάτης.

Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει τη δημιουργία εθνικής στρατηγικής κατά της απάτης και της διαφθοράς με έμφαση στα διαρθρωτικά ταμεία και με τη δημιουργία ειδικού δικτύου που θα συντονίζεται από το υπουργείο Ανάπτυξης.

Για το λόγο αυτό στη σχετική συνάντηση παραβρέθηκε και ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδακης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΌΤΕΡΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ

Στα 120 δισ. ευρώ το κόστος της διαφθοράς και απάτης στην οικονομία τη ΕΕ

Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014 11:25

Στα 120 δισ. ευρώ προσδιόρισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας το κόστος της διαφθοράς και απάτης στην οικονομία τη ΕΕ μιλώντας σήμερα Τετάρτη σε συνάντηση υψηλού επιπέδου της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής OLAF στην Αθήνα για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αναφερόμενος στις επιπτώσεις της οικονομικής διαφθοράς και απάτης στην Ελλάδα ο κ. Σταϊκούρας ξεκαθάρισε πως οι επιδόσεις της χώρας κατά το παρελθόν στο συγκεκριμένο πεδίο δεν ήταν «κολακευτικές». Ωστόσο ξεκαθάρισε πως την τελευταία περίοδο, έχουν γίνει και γίνονται σημαντικά, ουσιαστικά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Σε αυτές τις παρεμβάσεις ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών συμπεριέλαβε τα εξής:

– Ο ορισμός Εθνικού Συντονιστή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.
– Η εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά της Διαφθοράς.
– Η εγκαθίδρυση θεσμών, όπως ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
– Η λειτουργική ενδυνάμωση, ο επιχειρησιακός εκσυγχρονισμός και η ποιοτική αναβάθμιση όλων των ελεγκτικών μηχανισμών.
– Η εγρήγορση των αρμόδιων υπηρεσιών σε κάθε περίπτωση διαφθοράς και απάτης, επιφέροντας, πλέον, ορατά, απτά αποτελέσματα.
Αποτελέσματα που «επιστρέφουν» ως «μέρισμα» στην κοινωνία.
Αποτελέσματα που αποτυπώνονται και στους σχετικούς διεθνείς δείκτες.
Ενδεικτικά αλλά χαρακτηριστικά, η Ελλάδα, στο δείκτη αντίληψης της διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας, ανέβηκε, κατά 14 θέσεις το 2013.

Ο κ. κ. Σταϊκούρας τόνισε ακόμα πως την τελευταία περίοδο, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει υιοθετήσει και θέσει σε εφαρμογή δέσμη νομοθετικών, διοικητικών και οργανωτικών μέτρων και πρακτικών για την πρόληψη και τον εντοπισμό της απάτης. Συγκεκριμένα:

– Δημιουργήθηκε Μητρώο Ελεγκτών στην ΕΔΕΛ, όπου, μετά από την ενδεδειγμένη κατάρτιση και εξειδίκευση, επιπλέον ελεγκτές θα μπορούν να συνδράμουν στο έργο της.
– Θεσπίστηκε θητεία για τους Ελεγκτές της ΕΔΕΛ, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια και να θωρακιστεί το ελεγκτικό έργο μέσα από την αλλαγή των ελεγκτών.
– Ορίστηκε διοικητικά η διαδικασία αποστολής των οριστικών εκθέσεων ελέγχου της ΕΔΕΛ στον Εισαγγελέα ή σε αρμόδια αρχή για τη διερεύνηση της απάτης, εφόσον κατά τους ελέγχους της προκύψουν υπόνοιες τέλεσης αξιόποινων πράξεων ή παραλείψεων.
Προβλέφθηκε αντίστοιχη αποστολή προς το Ελεγκτικό Συνέδριο ή τον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας σε περιπτώσεις αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών.
– Ενισχύθηκε το πλαίσιο για την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων, εστιάζοντας στην ανάκτηση των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού ή/και του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού.
– Καταρτίστηκε και επικαιροποιήθηκε το Εγχειρίδιο Ελέγχου της ΕΔΕΛ, συμπεριλαμβάνοντας στη προετοιμασία των ελέγχων συστήματος και πράξεων τους δείκτες απάτης και ενσωματώνοντας τη «Δήλωση τήρησης κανόνων δεοντολογίας της ΕΔΕΛ».
– Η ΕΔΕΛ προέβη στη σύναψη Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, ώστε να ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφόρησης και η αμφίδρομη κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων τους.
– Εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι των αρμόδιων υπηρεσιών, με αποτέλεσμα η Ελλάδα, που το 2012 είχε γίνει αποδέκτης σύστασης για το χαμηλό βαθμό κοινοποίησης παρατυπιών που ενέχουν δόλο στο τομέα της πολιτικής συνοχής, το 2013 να έχει βελτιώσει σημαντικά τη θέση της.
Συγκεκριμένα, το 2013, βάσει σχετικής ενημέρωσης, έχουν κοινοποιηθεί ήδη 19 περιπτώσεις παρατυπιών με υπόνοια απάτης, αποτέλεσμα πολύ καλύτερο από τα προηγούμενα χρόνια.
– Διευρύνθηκε, από την πλευρά του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η εκπροσώπηση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στις τεχνικές ομάδες της OLAF και εγκαθιδρύθηκε κοινή δράση και συμμετοχή με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το ΣΔΟΕ.