Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Κρατικών Ενισχύσεων και το Ίδρυμα Friedrich Ebert, διοργανώνουν ανοικτή εκδήλωση με θέμα «Η διάσωση του ευρώ και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης», την Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 και ώρα 17:00 στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, (Αίθουσα διαλέξεων, 5ος όροφος, Νεοφ. Δούκα 4).

Ομιλητές

Ξενοφών Κοντιάδης, Καθηγητής Παν/μίου Πελοποννήσου, Πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντώνης Μεταξάς, Λέκτορας Παν/μίου Αθηνών, Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Κρατικών Ενισχύσεων
Martin Nettesheim, Καθηγητής Παν/μίου Tübingen
Ingolf Pernice, Καθηγητής Παν/μίου Humboldt, Διευθυντής του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου Walter Hallstein

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής Μιχάλης Τσινισιζέλης.