Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΞΕΚΙΝΑ ΜΕ ΑΕΠΟ! ΦΟΥΡΝΟΣ ΘΑ ΓΚΡΕΜΊΣΤΗΚΕ

Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΞΕΚΙΝΑ ΜΕ ΑΕΠΟ! ΦΟΥΡΝΟΣ ΘΑ ΓΚΡΕΜΊΣΤΗΚΕ

Την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) για την ανάπλαση της οδού Πανεπιστημίου, την επέκταση του τραμ και τις σχετικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κέντρο της Αθήνας, έργου συνολικού προϋπολογισμού 78,5 εκατ. ευρώ, υπέγραψε σήμερα, Τετάρτη, ο υπουργός Περιβάλλοντος κ. Γιάννης Μανιάτης.

Το έργο χωρίζεται σε δυο ενότητες, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με 37.974.000 ευρώ (μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη – ΕΠΠΕΡΑΑ) και την Περιφέρεια Αττικής με 40.526.00 ευρώ (μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος – ΠΕΠ Αττικής).

Οι κυριότερες παρεμβάσεις του έργου, όπως περιγράφονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, συνοψίζονται ως εξής:

1. Επέκταση της γραμμής του τραμ από το Σύνταγμα ως την πλατεία Αιγύπτου (βρίσκεται στη συμβολή Πατησίων και Αλεξάνδρας), δια μέσου των οδών Αμαλίας, Πανεπιστημίου και Πατησίων.

2. Ανασχεδιασμός του δημόσιου χώρου, μεταξύ των οδών Ακαδημίας και Σταδίου, καθώς και ανασχεδιασμός της λεωφόρου Αμαλίας και της οδού Πατησίων, ως την πλατεία Αιγύπτου, με κριτήριο την προτεραιότητα στον πεζό.

3. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία της επηρεαζόμενης περιοχής.

4. Ανασχεδιασμός της δημόσιας συγκοινωνίας, με στόχο την καλύτερη πρόσβαση στο Κέντρο με δημόσια μέσα μεταφοράς.

5. Ανασχεδιασμός της πλατείας Ομονοίας, από την οδό Πατησίων έως την οδό 3ης Σεπτεμβρίου, ώστε το Σύνταγμα και η Ομόνοια να αποτελούν δύο πράσινες αστικές πλατείες. Η πλατεία Δικαιοσύνης θα φιλοξενεί δραστηριότητες σε ένα σκιασμένο προαύλιο με δυνατότητες στάσης και παραμονής.

6. Ανασχεδιασμός της οδού Κοραή ως ελεύθερου δημόσιου χώρου, με τη γραμμικότητά της να τονίζει την οπτική σύνδεση με την Τριλογία (Πανεπιστήμιο, Ακαδημία, Βιβλιοθήκη).

7. Εισαγωγή υδάτινων στοιχείων στις πλατείες Ομονοίας και Δικαιοσύνης, στην Κοραή και στον χώρο εμπρός από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

8. Διαμόρφωση ενός συνεκτικού δικτύου πρασίνου που θα ενώνει τον δημόσιο χώρο προς κάθε κατεύθυνση, με επίκεντρο την Πανεπιστημίου, στην οποία το πράσινο θα προσδίδει τον χαρακτήρα γραμμικού αστικού πάρκου με επιμέρους πράσινα «αστικά δωμάτια».

9. Αειφόρος διαχείριση νερών μέσω της αξιοποίησης ομβρίων για την άρδευση του πρασίνου.

Στην περιοχή θα εφαρμοστεί βιοκλιματικός σχεδιασμός και θα γίνουν μικροκλιματικές βελτιώσεις. Μάλιστα, θα γίνει χρήση «ψυχρών» υλικών, στον βαθμό που χρειάζεται, ώστε να επιτευχθεί μείωση κατά 1,5°C της μέγιστης θερμοκρασίας του καλοκαιριού, σε ύψος 1,8 μέτρα. Επίσης, θα αξιοποιηθούν τα υδάτινα στοιχεία του έργου για δρόσισμα.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την κατασκευή του έργου, όπως αναφέρεται στην απόφαση, θα είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Για παράδειγμα, θα επιλεχθούν επιχρίσματα, βαφές και κόλλες, που ελαχιστοποιούν την εκπομπή πτητικών οργανικών ουσιών στην ατμόσφαιρα.

Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Αττικό Μετρό ΑΕ στην οποία έχει ανατεθεί η ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου, ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων και η ευθύνη της δημοπράτησης και κατασκευής του.

ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ!H  η αρχη άλλωστε είναι το ήμιση του παντός.