ημερίδα καριέρας! από τη Νομική Βιβλιοθήκη 8/5

ημερίδα καριέρας! από τη Νομική Βιβλιοθήκη 8/5

ΘΕΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

16:30-17:00 Προσέλευση – καφές
17:00-17:30 Χαιρετισμοί
Αντώνης Καρατζάς, Νομική Βιβλιοθήκη, Εκδότης
Βασίλης Αλεξανδρής, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ)
Κυριακή Σταμαδιάνου, Πρόεδρος Ένωσης Νέων και Ασκουμένων Δικηγόρων (ΕΑΝΔΑ)
Εκπρόσωπος Νομικού Παλμού

1Η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Προεδρεύων: Αντώνης Καραμπατζός, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

17.30-17.45
Δικαστική Επίλυση
Μαρία Τσάμη, Πρόεδρος Πρωτοδικών & Τριμελούς Συμβουλίου Πρωτοδικείου

17.45-18.00
Διαμεσολάβηση
Δήμητρα Τριανταφύλλου – Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης

18.00-18.15
Δικαστική μεσολάβηση
Ιωάννα Κοσίνα, Πρόεδρος Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου Αθηνών

18.15-18.30
Διαιτησία
Τροβά Ελένη, Δικηγόρος ΔΝ, Διαχειριστής Εταίρος Δικηγορικής Εταιρείας Τροβά-Οικονόμου-Καζολέας & Συνεργάτες

18.30-18.45
Διάλειμμα – Καφές

2η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ

Προεδρεύων: Θεόδωρος Φορτσάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Νομικής Σχολής

18.45-19.00
Νέος Κώδικας Δικηγόρων και πως επηρεάζει την άσκηση του νομικού επαγγέλματος
Κωνσταντίνος Κουτσουλέλος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

19.00-19.15
Ελεύθερος επαγγελματίας
Δημήτρης Αναστασόπουλος, Δικηγόρος Αθηνών, Πρόεδρος της Ε.Ε.Ν. e- Θέμις

19.15-19.30
Δικηγόρος με έμμισθη εντολή
Κωνσταντίνος Ρίζος, Δικηγόρος

19.30-19.45
Μέλος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
Μαρία Πρωίου, Δικαστική Πληρεξουσία

19.45-20.00
Δικαστικός Επιμελητής
Πρεκετές Ευθύμιος – Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών

20.00-20.15
Διάλειμμα – Καφές

3η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ

Προεδρεύων: Βασίλης Χριστιανός, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω – Δ.Σ.Α.
Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

20.15-20.30
Διεθνείς οργανισμοί
Μαρία Γαβουνέλη, Επίκουρη Καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

20.30-20.45
Διπλωματικό σώμα
Αικατερίνη Σαμώνη- Ράντου, Διευθύντρια Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπουργείου Εξωτερικών

20.45-21.00
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου-ΕΔΔΑ
Σταύρος Τσακυράκης, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών