ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με πρωτοβουλία του καθηγητή του Εκκλησιαστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντή του περιοδικού «Νομοκανονικά» Ι. Μ. Κονιδάρη ιδρύθηκε η «Εταιρεία Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου». Το Καταστατικό της Εταιρείας υπογράφεται από 25 ιδρυτικά μέλη, στα οποία καταλέγονται, μεταξύ άλλων, πανεπιστημιακοί, δικαστικοί, δικηγόροι και θεολόγοι. Η σύσταση της εν λόγω εταιρείας, με έδρα την Αθήνα, έχει ως κύριο σκοπό της την προώθηση και τον συντονισμό της επιστημονικής έρευνας στον χώρο του Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου.
Η Εταιρεία μας έρχεται να καλύψει μία σημαντική έλλειψη στα επιστημονικά δρώμενα της χώρας, καθώς είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνεται μία τέτοια πρωτοβουλία για τη συστράτευση των επιστημονικών δυνάμεων τόσο του Εκκλησιαστικού όσο και του Κανονικού Δικαίου. Ως τακτικά μέλη της Εταιρείας εγγράφονται επιστήμονες ή ερευνητές ασχολούμενοι με το Εκκλησιαστικό ή/και το Κανονικό Δίκαιο, εφόσον κατέχουν τουλάχιστον μεταπτυχιακό δίπλωμα, κατά προτίμηση με ειδίκευση στο Εκκλησιαστικό ή/και Κανονικό Δίκαιο, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή άλλου ομοταγούς φορέα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο e-mail της Εταιρείας: etekkad@gmail.com.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ