Εθνικό σύστημα Ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων

Εθνικό σύστημα Ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων

Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια και στα άρθρα του κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο 58 άρθρων του υπουργείου Ανάπτυξης για το «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» και άλλες διατάξεις, ωστόσο απορρίφθηκαν οι διατάξεις για τις λαϊκές αγορές και για θέματα σχετικά με την επιτάχυνση διαδικασιών του ΕΣΠΑ.

Οι ηλεκτρονικές διαδικασίες έχουν να προσφέρουν πολλά οικονομικά οφέλη. Με τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις μπορεί να απλοποιηθεί ο τρόπος διεξαγωγής των δημόσιων προμηθειών, να περιοριστούν οι απώλειες (σε αγαθά, υπηρεσίες και έργα), να διασφαλιστεί καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών σε χαμηλότερες τιμές. Επίσης, μπορεί να απλοποιηθεί σαφώς η ζωή των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), με την ενίσχυση της διαφάνειας των διαγωνισμών, με τη διευκόλυνση της πρόσβασης και με τη μείωση των εξόδων υποβολής προσφορών (ταχυδρομικά έξοδα, εκτυπώσεις, κ.λπ.).
Οι εν λόγω διαδικασίες επιτρέπουν τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων δαπανών και την εξεύρεση νέων πηγών οικονομικής ανάπτυξης. Οι οντότητες που ήδη εφαρμόζουν τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις έχουν επιτύχει εξοικονομήσεις από 5 ως 20 %. Το μέγεθος της συνολικής αγοράς δημοσίων συμβάσεων στην ΕΕ εκτιμάται σε πάνω από 2 000 δισεκατομμύρια ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε εξοικονόμηση της τάξης του 5 % μπορεί να αντιστοιχεί με οικονομία 100 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως.
Οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις συμβάλλουν επίσης στην προστασία του περιβάλλοντος, επειδή μειώνουν, για παράδειγμα, την κατανάλωση και τις μεταφορές χαρτιού.
Οι ηλεκτρονικές διαδικασίες προσφέρουν επίσης πιο εύκολη πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις, ιδίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), και μπορούν συνεπώς να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό, την καινοτομία και την ανάπτυξη στην εσωτερική αγορά. (http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/public_procurement/mi0092_el.htm)
Η καταψήφιση, ωστόσο, της τελευταίας ρύθμισης -η οποία κατατέθηκε ως τροπολογία- από το ΠΑΣΟΚ με τον ισχυρισμό εκ μέρους του Μ. Χρυσοχοΐδη ότι δεν γνώριζε την κατάθεσή της, προκάλεσε την αντίδραση κύκλων του υπουργείου Ανάπτυξης. «Η τροπολογία που καταψηφίστηκε αφορά διαδικασίες επιτάχυνσης για την απορρόφηση του ΕΣΠΑ και πρωτοβουλίες που βοηθούν τη χώρα να ανέβει στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας» ανέφεραν για να καταλήξουν σε οξύ τόνο: «Προφανώς κάποιοι δεν κατανόησαν τη σημασία της. Δεν μπορεί παρά να το αντιληφθούν»(http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_16/05/2013_499253)