Δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωμής στις διοικητικές συμβάσεις προβλέπει υπό διαβούλευση νομοσχέδιο

Δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωμής στις διοικητικές συμβάσεις προβλέπει υπό διαβούλευση νομοσχέδιο

 Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014 η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό τον τίτλο: «Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής». Οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους στις σχετικές ρυθμίσεις. Η νέα διαδικασία προστίθεται μετά το άρθρο 272 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α’ 97) ως τρίτο τμήμα με τίτλο «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» στα άρθρα 272Α έως 272Ι. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014. Δείτε τα άρθρα του νομοθετήματος στο www.opengov.gr/ministryofjustice/wp-content/uploads/downloads/2014/10/adikaiosynidiataghplhrvmhs.pdf