ΔΣΑ

ΔΣΑ

Οι τραπεζικές υπηρεσίες αποτελούν αντικείμενο ανοιχτού διαγωνισμού για το ΔΣΑ. Με προκήρυξη της 22/9/2015 υπηρετεί πλέον τη νομιμότητα και δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του ΔΣΑ και των μελών του. Συγχαίρουμε