δσα

δσα

 Ημέρα κινητοποιήσεων αύριο για τους δικηγόρους! ίσως η πιό σημαντική στην ιστορία του επαγγέλματος. 

καλή μας δύναμη!