Διορισμός δικαστικών αντιπροσώπων για τις εκλογές του Μαϊου 2014 – Τα έντυπα αίτησης προτίμησης και εξαίρεσης

Διορισμός δικαστικών αντιπροσώπων για τις εκλογές του Μαϊου 2014 – Τα έντυπα αίτησης προτίμησης και εξαίρεσης

 Ξεκίνησε η διαδικασία για το διορισμό των δικαστικών αντιπροσώπων για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 18ης Μαϊου 2014 και για τις Ευρωεκλογές της 25ης Μαϊου 2014. Ο Άρειος Πάγος θα δέχεται αιτήσεις προτίμησης μέχρι και τις 9/4/2014. Ειδικότερα το Α1’ Τμήμα του Αρείου Πάγου είναι αρμόδιο για τον διορισμό των: Δικαστικών αντιπροσώπων στη χώρα., Δικαστικών αντιπροσώπων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ευρωεκλογές, Εφόρων στις εκλογικές περιφέρειες της χώρας, Εποπτών στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ευρωεκλογές και Γραμματέων των εποπτών. Οι σύλλογοι και οι υπηρεσίες των υποψήφιων δικαστικών αντιπροσώπων, σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία και την εγκύκλιο που εκδίδεται από τον Άρειο Πάγο, αποστέλλουν ονομαστικούς καταλόγους και αιτήσεις προτίμησης σε έντυπη μορφή είτε σε ηλεκτρονικό αρχείο.
Η διαδικασία εισαγωγής των καταλόγων και των αιτήσεων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα, συντονίζεται από τους επικεφαλής των επτά εκλογικών συνεργείων που ορίζονται από τον Πρόεδρο του Α1’ τμήματος του Αρείου Πάγου και είναι Αρεοπαγίτες και δικαστικοί υπάλληλοι (κυρίως Προϊστάμενοι τμημάτων). Εφόσον πραγματοποιείται η εισαγωγή των παραπάνω στοιχείων εκτυπώνονται και πιστοποιείται ενυπόγραφα η ακρίβειά τους. Καταχωρούνται συνήθως περίπου στους 50.000 υποψήφιους, από τους οποίους υποβάλουν αίτηση προτίμησης περίπου οι 32.000 (στοιχεία 2012).
Το υπουργείο Εσωτερικών αποστέλλει στον Άρειο Πάγο τα εκλογικά τμήματα ανά περιφέρεια τα οποία καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα.
Εφόσον ολοκληρωθούν οι παραπάνω εργασίες ξεκινάει η διαδικασία των διορισμών.
Ενημερώνονται οι παράμετροι της κλήρωσης ανάλογα με τα ποσοστά ανά κατηγορία υποψηφίων κατ’ εντολή του Α1’ τμήματος του Αρείου Πάγου. Στην κλήρωση των βουλευτικών εκλογών του 2012 τα ποσοστά ανά κατηγορία (που υπολογίζονται στα ελεύθερα τμήματα και στις θέσεις των αναπληρωματικών μετά τον διορισμό των δικαστών) ήταν τα παρακάτω:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΣΟΣΤΑ
Δικηγόροι 77,5%
Δικ.Υπάλληλοι – Επιμελ. Ανηλίκων- Υπαλ.Υπ.Δικαιοσύνης 17%
Ασκούμενοι δικηγόροι 3%
Συμβολαιογράφοι – Υποθηκοφύλακες – Δικ.Αντιπρόσωποι Νομικού συμβουλίου του Κράτους– Σπουδαστές της Εθνικής Σχολής δικαστικών λειτουργών 2,5%
Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης προτίμησης και άλλα σχετικά έγγραφα
στο www.areiospagos.gr/