δεκτή η αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων του ΔΣ Λάρισας κατά εταιρίας που παρείχε δικηγορικές υπηρεσίες

δεκτή η αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων του ΔΣ Λάρισας κατά εταιρίας που παρείχε δικηγορικές υπηρεσίες

Δεκτή έγινε από το Ειρηνοδικείο Λάρισας η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του ΔΣ Λάρισας κατά φυσικού και νομικού προσώπου που ασκούσαν παραδικηγορική δραστηριότητα. Όπως αναφέρεται επί λέξει στην απόφαση «ναι μεν επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η αυτοπρόσωπη παράσταση των πολιτών προς επιμέλεια των υποθέσεών τους ειδικώς ενώπιον των διοικητικών αρχών, όμως όσες φορές δεν παρίστανται αυτοπροσώπως αλλά ενεργούν διά πληρεξουσίου, ο τελευταίος δεν μπορεί να είναι άλλος παρά μόνο δικηγόρος». Σε άλλο σημείο

τονίζεται ότι «στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για εμπορική εταιρία που ναι μεν δεν απαγορεύεται να απασχολεί δικηγόρους με οποιοδήποτε καθεστώς (έμμισθης εντολής, πάγιας αντιμισθίας), πλην όμως αυτοί θα πρέπει να υποστηρίζουν νομικά την ίδια την εταιρία και όχι να παρέχουν νομική υποστήριξη τρίτων, πελατών αυτής, διότι με τον τρόπο αυτό ασκείται δικηγορική δραστηριότητα απαγορευμένη σε εμπορικές εταιρίες, καθώς αυτή ανατίθεται εκ του νόμου μόνον σε δικηγόρους ατομικώς ή σε νόμιμα συστημένες δικηγορικές εταιρίες». Το δικαστήριο διέταξε τη σφράγιση του γραφείου όπου στεγάζεται το υποκατάστημα της εταιρίας και απαγόρευσε στους καθ’ ων την άσκηση και διαφήμιση δικηγορικών και νομικών υπηρεσιών. Δείτε την απόφαση στο dslar.gr