ΔΕΗ Αλουμίνιον

ΔΕΗ Αλουμίνιον

Ακυρώθηκε, με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία είχε κριθεί ως κρατική ενίσχυση η τιμολόγηση ρεύματος από τη ΔΕΗ προς την Αλουμίνιον της Ελλάδος (ΑτΕ) κατά την περίοδο Ιανουαρίου 2007- Μαρτίου 2008, ανακοίνωσε σήμερα η ΑτΕ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση «το καταβληθέν από την ΑτΕ στη ΔΕΗ ποσό των 17,4 εκατ. πλέον τόκων, σύνολο 21,3 εκατ. ευρώ, θα επιστραφεί στην ΑτΕ και θα υπολογιστεί ανάλογα στις οικονομικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα του Ομίλου».

Στο διάστημα αυτό (Ιανουαρίου 2007- Μαρτίου 2008), όπως προκύπτει από τα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η ΔΕΗ σε εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων χρέωνε την ηλεκτρική ενέργεια που διέθετε στην ΑτΕ με το προτιμησιακό τιμολόγιο που ίσχυε από τη δεκαετία του ’60 οπότε εγκαταστάθηκε η επιχείρηση στην Ελλάδα.

Ο λόγος για τον οποίο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που χαρακτήριζε την επαναφορά του προτιμησιακού τιμολογίου ως κρατική ενίσχυση, είναι ότι αυτή χαρακτηρίστηκε ως «νέα» ενίσχυση (και επομένως θα έπρεπε πρώτα να κοινοποιηθεί για έγκριση στην Κομισιόν) ενώ στην πραγματικότητα αποτελούσε υφιστάμενη ενίσχυση που ανάγεται στην εποχή πριν την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΟΚ.

Σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα, κατά της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί αναίρεση, εντός δύο μηνών, αλλά η άσκηση αναίρεσης δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.