ΤΡΟΒΑ Tag

Τα τελευταία χρόνια, εκτός από την επαγγελματική και συγγραφική μου δραστηριότητα, γράφω  στο διαδίκτυο σε ιστοχώρο νομικού ενδιαφέροντος, τα Νομικά Νέα : επωνύμως! Η συγκεκριμένη επιλογή προήλθε μετά από ένα πρώτο πέρασμα στο blogging ανώνυμα και μια διάθεση εξερεύνησης του χώρου αυτού και των απόψεων που...

Loading new posts...
No more posts