ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Tag

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε επιστολές σε 21 κράτη μέλη που δεν ενσωμάτωσαν ακόμη τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης 2014/24 και 2014/23 αντίστοιχα. Η Επιτροπή ζήτησε από τα κράτη μέλη που έχουν καθυστερήσει την ενσωμάτωση να σπεύσουν καθώς η καταληκτική ημερομηνία...

Loading new posts...
No more posts