ΠΑΝΑΓΙΩΤΗς ΣΚΟΥΡΗΣ Tag

Η καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης στο κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων ζούσε ακόμη όταν γραφόταν αυτό το βιβλίο μέρος του οποίου προσφέρουμε στο παρόν αφιέρωμα. Η θεματολογία είναι εξαιρετικά επίκαιρη με τις νέες οδηγίες που αφιερώνουν ειδικά άρθρα στη σύγκρουση συμφερόντων. ήταν μια υπέροχη...

Loading new posts...
No more posts