ΟΟΣΑ Tag

Κατευθυντήριες Γραμμές (Οδηγίες) για την Καταπολέμηση της Νόθευσης Διαγωνισμών και της Χειραγώγησης Προσφορών στις Δημόσιες Διαγωνιστικές Διαδικασίες Βοήθημα για τις Κυβερνήσεις να λάβουν την καλύτερη αξία για τα χρήματά τους Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης – ΟΟΣΑ Ανταγωνισμός- Το Κλειδί για Παραγωγικότητα και Ευημερία Μετάφραση - Επιμέλεια Κυριάκου Τίκκα ...

Loading new posts...
No more posts