ΝΟΜΟΣ Tag

Άδειες τηλεοπτικών καναλιών NOMOΣ 4367/2016 – ΦΕΚ A 19 – 15.02.2016 Kύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνές οδικές επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές και άλλες διατάξεις. Άρθρο τρίτο Μετά τη διάταξη του άρθρου 2 του Ν. 4339/2015...

Loading new posts...
No more posts