ΝΟΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Tag

Κατατέθηκε και ήδη ψηφίσθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις». Το πρώτο μέρος του ν/σ περιλαμβάνει: τροποποιήσεις του Πτωχευτικού Κώδικα (νόμος 3588/2007), το δεύτερο...

Loading new posts...
No more posts