ΚΙΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Tag

πολύ ενδιαφέρουσα επιστημονική εκδήλωση από τις Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ με αφορμή την έκδοση του νέου βιβλίου του καλού φίλου Γιάννη Κίτσου. Στις 12/12 στο ΔΣΑ   Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ, με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου «Η Οδηγία 2014/23/ΕΕ σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης» του κ....

Loading new posts...
No more posts