ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Tag

Βασιλικής Κάρμου Οι πρότυπες συμβάσεις FIDIC είναι οι πλέον γνωστές και έγκυρες πρότυπες συμβάσεις κατασκευής που επηρέασαν και επηρεάζουν τη σύνταξη κατασκευαστικών συμβάσεων διεθνώς και ανεξαρτήτως εφαρμοστέου δικαίου. Η FIDIC έχει έδρα την Γενεύη της Ελβετίας και είναι ο φορέας εκπροσώπησης των της διεθνούς κοινότητας των συμβούλων...

Loading new posts...
No more posts