ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Tag

δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από τη συλλογική δουλειά για ένα κοινό στόχο μικρό ή μεγάλο. με τους συνεταίρους μου είχαμε πάντα και άλλες "Εξωσχολικές" δραστηριότητες με μεγαλύτερη ή μικρότερη επιτυχία. Ξέρω πως έχω μεγάλο μέρος ευθύνης για το χρόνο που σπατάλησαν για εξωδικηγορικά πλην επαγγελματικά...

Αξιοσημείωτα είναι τα στοιχεία ανακριτικού συστήματος τα οποία διαπιστώνονται στη νομολογία των διαιτητικών δικαστηρίων του άρθρου 25Α Ν. 3614/2007, διαφοροποιώντας την από τα κρατούντα στο χώρο των πολιτικών δικαστηρίων, τα οποία υπενθυμίζεται ότι θα ήταν αρμόδια να κρίνουν επί των διαφορών μεταξύ των μερών...

Τείνει διεθνώς διαμορφούμενη μία ειδική κατηγορία διαιτητικής επίλυσης διαφορών, η λεγόμενη κατασκευαστική διαιτησία, η οποία συνεχώς και ποικιλοτρόπως διευρύνεται αλλά και προκαλεί σημαντικές συζητήσεις και διαφωνίες, αφορά δε στα μεγάλα έργα κατασκευαστικού αντικειμένου, διεθνούς ενδιαφέροντος με συμβαλλόμενους κράτη. Η συμμετοχή των κρατών στις συμβάσεις...

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Πρόλογος: Παναγιώτης Πικραμένος, Πρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας ε.τ., Πρώην υπηρεσιακός Πρωθυπουργός Συγγραφέας: Κάρμου Βασιλική, Οικονόμου Παναγιώτης, Τροβά Ελένη Η παρούσα έκδοση αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη απόπειρα οριοθέτησης και συστηματικής επεξεργασίας της έννοιας της κατασκευαστικής διαιτησίας στην ελληνική βιβλιογραφία. Με αναφορές στη διεθνή πραγματικότητα αλλά με...

(Το παρόν αποτελεί πρώτη δημοσίευση του υπό δημοσίευση έργου με τίτλο Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ, των Ελένης Τροβά, Παναγιώτη Οικονόμου και Βασιλικής Κάρμου) Η ιδιαιτερότητα των κατασκευαστικών διαφωνιών Η διαιτητική επίλυση διαφορών[1] τυγχάνει αποδεκτή σε μεγάλο μέρος της πρακτικής και αποκτά θεσμικό χαρακτήρα και κανονιστικό πλαίσιο με την...

Loading new posts...
No more posts