ΚΑΛΗ ΠΙΣΤΗ Tag

Η (συμπληρωματική ή ευθεία) εφαρμογή της αρχής της καλής πίστης και των ειδικότερων εκφάνσεών της είναι συχνή - όπως άλλωστε και στην περίπτωση των συμβάσεων δημοσίων έργων - στη διαιτητική νομολογία επί διαφορών από τις παρούσες συμβάσεις. Από τις περιπτώσεις εφαρμογής της αρχής αυτής,...

Loading new posts...
No more posts