ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Tag

ΕφΠειρ 46/2014 : "Ορισμός ηλεκτρονικού εγγράφου και νομή - Το ηλεκτρονικό έγγραφο δεν συγκεντρώνει τα στοιχεία του παραδοσιακού εγγράφου κατά τον ΚΠολΔ, αλλά πρόκειται για ενδιάμεση μορφή, η οποία εξομοιώνεται με τα ιδιωτικά έγγραφα - Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι αποδεικτικό της δήλωσης βούλησης του αποστολέα,...

Loading new posts...
No more posts